จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,469,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธี ( E-bidding ) 628,090.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางสาววันวิสาข์ ทองผ่อง ซ.เพชรวิลเลจ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 790,841.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 19,990,490.27เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,177,299.60พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,987,100.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,259,840.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 368,080.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 628,300.79เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวณฤดี คุ้มทรัพย์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 425 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 130,867.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสตูล 593,850.00เมษายน 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 454,750.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาน่าน ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 845,300.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาโชคชัย งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตรภาพ บริเวณซอยดอนชมพู หมู่ที่ 1 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 385,200.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 5 รายการ 1,527,071.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 192,949,695.63เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 43,798,310.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 455,820.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 6,951,790.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก น.แม่ระมาด กปภ.สาขาแม่สอด 984,400.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 834,600.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายปากแคว กปภ.สาขาสุโขทัย 1,155,600.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาคลองหลวง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไล โอ บลิสซ์ รังสิต-คลองสอง (ระยะที่ ๕) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 862,831.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชัยบาดาล งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล 1,070,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 7,443.35เมษายน 2563วิธีทอดตลาด