จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 7,704,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 1,134,643.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อน้ำดิบบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บิง) ระหว่าง กม.176+050-กม.176+075 ด้านซ้ายทาง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 186,320.46มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อบริเวณจากศาลตาปู่-โรงรถกำนันธนกร บ้านบิง หมู่ 5 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 481,998.04มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อ ถนนสาย นม.6019 กม.ที่ 2+050 ถึง กม.ที่ 2+350ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 105,609.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาตะพานหิน ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด 8 รายการ 1,770.00มกราคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาตะพานหิน ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด 5 รายการ 1,170.00มกราคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,490,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,224,209.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว - สี่แยกร้านตาลคู่ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 547,840.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 535,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาโนนสูง งงานโครงการขยายเขตประปา ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (บ้านครูบรรจงด้านซ้ายทาง) ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 308,465.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาโนนสูง งานโครงการขยายเขตประปาถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง (ชุมชนบัว ๓ บริเวณบ้านช่างช่วย) ระยะทางประมาณ 270 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 214,676.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 โครงการติดตั้งระบบ DMA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 7,490,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี ๒๕๖๔ 2,000,000.00มกราคม 2564จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด 154,130.65มกราคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด 23.33มกราคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 2 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ 20,365,310.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100กิโลกรัม จำนวน 3,009 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 5,956,315.50มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.พรีวิชั่น เรียลเอสเตท 713,392.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น.หนองวัวซอ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 642,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต10 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 817,614.98มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 279,450 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปี 2564 1,813,909.95มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท 240,143.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนตาล หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,712,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)