จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,179,590.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,179,590.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,179,590.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสวรรคโลก จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2564 585,611.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,330 ท่อ พร้อมขนส่ง 11,394,793.80สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓๑๘,๖๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 5,682,836.34สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต (ช่วยงานห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) 150,141.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 674,400.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000กิโลกรัม จำนวน 192 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 3,081,600.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564 15,536,400.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน 1,183,634.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต10 สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28,757,897.80สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๘๓,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 23,091,867.95สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 ประจำปีงบประมาณ 2564 805,356.90สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 708,000.00กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 468,000.00กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต10 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 564,532.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 72 คัน 62,292,725.00สิงหาคม 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาขอนแก่น งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ,บรรจบมาตร ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 ) 2,922,850.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 รายการ 786,723.52กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 2,635,196.00กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เครื่อง 27,188,700.00กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ 4 รายการ 14,298,153.20กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 4 รายการ 12,479,945.00กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 738,000.00กรกฎาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)