จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาด่านช้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 884,676.61ตุลาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณสะพานข้ามคลองสวีถึงทางเข้าอำเภอสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน 3,814,550.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยร่วมพัฒนาแยกซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 956,324.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจ.อาร์เอสวาย ดีไซน์ ม.1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152,000.00กุมภาพันธ์ 2563เฉพาะเจาะจง
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 679,661.62กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 811,060.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 , 9 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 784,310.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านโคกหม้อ หมู่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 1,900,320.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองสี่วาเลียบคลองน้อยต่อเขตเทศบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 15,293,510.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านบึงกระจับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 2,749,900.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสวนส้ม (ร้านก๋วยเตี๋ยวนายโต ถึง แยกไฟแดงวัดสวนส้ม (เฟส1)) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง ตำบลอำแพง ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 18,425,400.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เริ่มสะพานต่างระดับแยกเข้าวัดห้วยมงคล-แยกหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 5,243,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านหนองพรานพุก ซอย 6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 2,696,400.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 15,109,470.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๖๖๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๕๐ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แพสูบน้ำแรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 3,745,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสแตนเลสรับแผ่นเอียงช่วยตกตะกอน และปรับปรุงระบบระบายตะกอน โรงกรองน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๘๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด และเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๔ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด (โรงกรองน้ำหนองประจักษ์) ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดวัดคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,889,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 653,556.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 941,600.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปา ที่ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอนดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๕๐ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 3,356,590.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปา ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๓๙+๘๗๔ - กม.๑๔๒+๘๕๐ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 2,664,300.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาปราณบุรี 856,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาท่ามะกา 856,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากาญจนบุรี 856,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2,126,090.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี 548,187.75กุมภาพันธ์ 2563เฉพาะเจาะจง