จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 154,080.00ตุลาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร กปภ.สาขาสงขลา 66,784,050.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค (๓ เดือน) 3,435,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 1,340,496.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อปูนขาว จำนวน 83,760 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6ปีงบประมาณ 2563 699,060.96กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสงขลา สาขาหาดใหญ่ (พ) สาขาตรัง และสาขากันตัง 46,679,524.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 4,296,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 1,480,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 1,434,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก 744,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 1,108,800.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 16,632.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 786.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,187,873.37กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 1,091 ตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 6,864,135.60กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง 877,100.40กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลดูแลทรัพย์สิน สถานีผลิตน้ำ สถานีสูบ-จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จำนวน 15 สถานี 1,644,563.25กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ปีงบประมาณ 2563 100,408.80กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 128,400.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 757,560.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,456,961.22กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 192,949,695.63ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 196,112,805.40ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 168,717,600.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 337,435,200.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 612,463.08กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 1,259,816.66กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)