จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเพชรมณี ม.๔ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4,280,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อเพิ่มแรงดันน้ำ หมู่11บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 1,284,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 214 บริเวณปั๊มแก๊ส บ้านหลุบทางไปร้อยเอ็ด ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) 749,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนน 2054 ฝั่งเทศบาลคอนสวรรค์ บ้านจอก หมู่13 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 749,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมะลิวัลย์ จากหน้าไปรษณีย์ดอนโมง ถึงแยกซอยจงเจริญ (ด้านซ้ายและขวาทาง) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) 762,696.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 2,311,200.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท วัชรพลานนท์ จำกัด ม.8 ต.รอบเวีย อ.เมือง จ.เชียงราย 489,777.10มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 64,574,928.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 5,350,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อปากทางเข้าบ้านสระกุดถึงหน้าโรงเรียนบ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 9,608,600.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง) 219,350.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยภูมรินทร์สาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 614,501.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า 492,200.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโปรแกรม การตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP 2,129,300.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม.(จำนวน 1 ชุด) แรงสูง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 941,600.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๕๐ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม.จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,294,700.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,177,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายโนนจาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส 856,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งระบบท่อกวนผสมเร็ว,ปรับปรุงรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.ปากชม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 1,070,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 1,605,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2564 761,305.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานปรับปรุงแนวท่อ HDPE ขนาด 710 มม. ส่งจ่ายน้ำ สถานีสระสี่เหลี่ยม-สถานีพานทอง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 495,721.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 402,000.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 471,870.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพระพุทธบาท งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.เอเคที โฮมส์ จำกัด หมู่ ๒ ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 910,929.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)