จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1,219,800.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1,082,840.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 685,870.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ (น.มาบอำมฤต) ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1,138,480.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 41,195,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7,676,180.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4,088,470.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,552,400.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7x12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8,403,138.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานป้องกันการพังทะลายของดินริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,949,999.29มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างห้องน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,561,772.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14,974,000.51เมษายน 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับหมู่บ้านนาคาร่มเย็น หมู่3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 709,803.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดสิม - บ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 692,718.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,016,928.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท กรณิชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ กรณิชา วิลเลจ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 238,521.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของ บริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 1,478,232.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุไหงโกลก – (ตากใบ) – (สุคีริน) อำเภอสุไหงโกลก – แว้ง – ตากใบ – สุคีริน จังหวัดนราธิวาส 37,450,000.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 10,798,440.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายโสภณ สตานิยม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 2/47 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 148,897.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.บ้านสิริศาย์ วางท่อเข้าโครงการบ้านสิริศาย์ 10 เฟส 2 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 373,769.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอยเพชรเกษม 93 หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 1,070,000.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กม.รถไฟที่ 226+864.90 - 227+432.80 ระหว่างสถานีเขาเต่า - สถานีวังก์พง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 1,070,000.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาระยอง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สายบ้านค่าย-ตีนเนิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 869,713.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม จ้างวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนายสกุล ณ นครพนม หมู่บ้านอัมพร 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 131,607.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง