จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 883,527.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสันกำแพง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 1,572,900.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 597,680.60มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลในโรงซ่อมบำรุง กปภ.ข.๙ 434,580.50เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาลำพูน งานปรัปปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำพูน 3,605,900.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 2,508,600.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 982,128.00มีนาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 6,082,308.00เมษายน 2561คัดเลือก
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง - อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 214,797,150.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธาวาส – แยกปทุมวิไลอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 143,005,500.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3,357,660.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 22,880,880.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางฉวีวรรณ วิชญกุล 196,628.00มีนาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 2,675,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท วีพีพี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณโครงการ เดอะคิวบ์ทาวน์โฮมลำลูกกาคลอง ๓ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 451,613.00มีนาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการ 83,509.78มีนาคม 2561วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 1,084,980.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 556,400.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 1,384,580.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่สาย โครงการงานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล DMA กปภ.สาขาแม่สาย 1,165,230.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางปะกง งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ บริษัท แพทโก้ แพลตินั่ม จำกัด โครงการวิคทอเรียการ์เด้นวิลล์ เฟส 2 บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 730,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 1,605,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 1,605,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 19,556,390.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง 535,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)