จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาพัทลุง งานย้ายแนวท่อ บริเวณ ซ.2/2 ถ.อภัยบริรักษ์ ถึง หมู่บ้านเพียรพิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 781,100.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ นส.ธัญกช สมประเสริฐ บริเวฯ ม.3 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 120,000.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟ บริเวณ Local Road No.21 KM.376+347 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล 2,437,460.00เมษายน 2561คัดเลือก
กองจัดหา งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี-คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 199,329,658.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ 74,593.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 9,116,400.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1,030,287.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 722,800.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ 193,920.00เมษายน 2561วิธีทอดตลาด
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1,034,026.60พฤษภาคม 2561คัดเลือก
กปภ. เขต 7 ซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,209,300.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1,034,026.60เมษายน 2561คัดเลือก
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำจั่น หมู่ที่ 15 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 17 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ,บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 26,537,605.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง Mobile plant ขนาด 100ลบ.ม./ชม.บริเวณวัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 7,276,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม โครงการติดตั้งและวางท่อ บริษัท เอส พร็อพเพอร์ตีี้ 2560 จำกัด สำหรับโฉนดเลขที่ 94217 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 989,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับบริษัท บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เฟส ๖) โฉนดเลขที่ ๑๘๘๕๐, ๕๔๑๗๘ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 296,000.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กปภ.ข.๙ จำนวน ๑๕ รายการ 159,218.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail and Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค 2,996,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิต บริเวณ สถานีจ่ายน้ำ และสถานีสูบน้ำดิบ จำนวน9 คน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 539,881.88เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ และงานบริการฯ จำนวน 16 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 6 เดือน 959,790.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน 1,580,390.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเถิน โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน 625,045.85เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 180,000 กิโลกรัม 1,348,200.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี – หนองคาย- หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,288,088,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณปลายท่อบ้านวังมะเดื่อ ม.3 ต.จอมบึง ถึงบ้านเขากลางตลาด ม.3 ต.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 706,200.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)