จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณโครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล. ๓๐๕ - บ้านลำลูกกา (กม.ที่ ๑+๙๐๐ ถึงกม.ที่ ๖+๐๐๐) อำเภอธัญบุรี , ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 20,898,170.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕+๔๗๐.๖๗๓ ตอน ๒ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ ) 14,171,615.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๙+๐๐๘.๓๕๐ - กม. ๑๕+๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับวังน้อย) ตอน ๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 11,894,548.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 1,084,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 272,000.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,481,950.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ (สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว) 535,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หน่วยบริการบุณฑริก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.บุณฑริก) 749,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานปรับปรุงบ้านพัก 1 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ (บ้านพัก ผจก.เดิม) หน่วยบริการบุณฑริก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.บุณฑริก) 535,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบริเวณศาลเจ้าพ่อเห่าดง ถนนห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา 1,174,860.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาโนนสูง จ้างเหมางานย้ายแนวท่อถนนสาย นม.๑๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ บ้านเพิก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา บริเวณ กม.๗+๗๘๕ ถึง กม.๘+๔๗๕ ทั้งสองข้างทาง 179,000.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาลำปาง โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า 571,380.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 352,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 211,860,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 1,879,187.50เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองโน บ้านดอนบม ม.10 – ทางเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 695,500.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการสินธานี อเวนิว โครงการ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 3,618,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมพร จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราวหมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 674,915.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยใต้โรงเรียนบ้านหนองเตา บ้านนายน้อย ศรีสุธรรม บ้านหนองเตา หมู่ที่ 9 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 198,000.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ข้างศาลาปงสนุกบ้านนายแดง หมูบุตร บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 157,000.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมางานปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จากบ้านนางติ๋ว กันยะมูล ถึงบ้านนางกัลยาพร พุทธิมา บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 197,000.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหลังสวน ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 2,370.00เมษายน 2561วิธีทอดตลาด
กองจัดหา ซื้อโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ 3 51,300,040.56เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)