จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาสีคิ้ว จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัทมีชัยเชิดชู พร็อพเพอร์ตี้ (2555) จำกัด (โดย นางเชิดชู สุวรรณทัต) บริเวณโฉนดเลขที่ 38552 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 2,180,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงข่ายจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภอสนามชัยเขต - ท่าตะเกียบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 211,860,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนบ้านแม่ระมาด - บ้านแม่จะเรา -บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 120,114,027.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน 1,360,184.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตรองรับระบบประปาแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 190,673,930.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ GRP จากสถานีผลิตน้ำคลอง 13 ถึงวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 109,208,480.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย-ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 544,973,898.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง – อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 2) 214,797,150.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 82,695,271.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 1,384,580.00เมษายน 2561คัดเลือก
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 541,505.60เมษายน 2561คัดเลือก
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท ณัฎยา เอ็นทีเอส จำกัด หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1,145,939.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 42,901,250.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 82,695,271.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1,060,153.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง ปทุมธานี งานสร้างสถานีจ่ายน้ำคลอง 5 งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงคำพร้อย งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณคลองแอล (คลอง 3) อำเภอคลองหลวง และงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลอง 13 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 144,450,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีจำนวน 5,000 เครื่อง กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 728,670.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 3,017,400.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านภูผาล้อม เฟส 3 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 682,700.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 6,336,540.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 6,336,540.00กรกฎาคม 2561คัดเลือก
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,413,750.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตร วัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 งาน เลขที่ ป.11110161528 และ ป.11110161546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,022,325.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางมาลี เรืองทิพย์ 108,422.00เมษายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๒๑ รายการ 1,600.00เมษายน 2561วิธีทอดตลาด