จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน 1,729,586.52กรกฎาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 914,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อบายพาสน้ำประปาหลบการก่อสร้างทางกรณีเร่งด่วน 377,546.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.13+665- กม.14+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ 1,884,270.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 1,251,900.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยตรงที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ 6 ถึง คลองชลประทานก่อนถึงหมู่บ้านกระเจา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 1,027,200.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา-แยก ร.พ.อานันทมหิดล ระหว่าง กม. ๑๕๕+๖๓๐ - กม. ๑๕๖+๐๗๕ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 2,640,675.47พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำสถานีผลิตน้ำบ้านฉาง สำนักงานบ้านฉาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 1,694,828.64พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ถ.สายกาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 2,096,658.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งประปาเข้า โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 1,056,793.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/61 745,795.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านพรชัย ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 1,503,350.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง-บางสะพาน ตอน 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1,025,270.00พฤษภาคม 2561คัดเลือก
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (ส่วนที่ ๒) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 4,091,600.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 ตอนดอนไชย-ผาเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน 7,297,400.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนแดง ม.2 ,บ้านดอนหัน ม.1 ,14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 6,770,960.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท ซอยหนองจับเต่า-สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา(พ) 7,054,510.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากท่อ งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 1,450,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาท่ามะกา โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต 722,250.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 34,715,401.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาคลองหลวง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 เครื่องสำหรับริษัท ต้นไม้สีเขียว จำกัด บ้านเลขที่ 59/5 หมู่ที่ 17 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 216,800.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) สำหรับเครื่องจักรกล 1,835,050.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่การประปรส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 300,000.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาน้ำพอง งานซ่อมแซมถังกรองทราย (ใบที่2) ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 286,760.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปา ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองบางใหญ่ ตั้งแต่ปากคลองที่เชื่อมกับคลองมะขามเตี้ยถึงสะพานถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ถาวร) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 2,323,249.27พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)