จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 704,866.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 35/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (มาตรวัดขนาด 2 1/2 นิ้ว) ผู้ใช้น้ำเลขที่ 11040384934 159,649.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ถนนปริญญาช่างหน้าด่านศุลกากร) 157,380.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง 986,112.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 300,000 กิโลกรัม 2,010,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปา บริษัทการจนทรัพย์ โฉนดเลขที่ 281217 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 689,099.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณถนนสายเทศบาล 46 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,612,554.35พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวง ชนบท ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 1,491,580.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดงน้อย ม.6,7,16,17 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,255,110.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทลุง งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT จำนวน 2 จุด ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนลำปำ-พัทลุง ระหว่าง กม.2+682 และ กม.2+762 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 772,540.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยศาลปู่เขียวถึงกลุ่มบ้าน ด.ต.นิธิทัศน์ หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 189,200.00มิถุนายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 3,811,500.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยสุภัทรพันธ์) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 734,297.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๕+๒๔๕.๔๗๙ (ตอน ๑๔ – ๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 2,647,180.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๓+๔๗๕.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 980,869.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๔+๔๙๖.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 1,416,680.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนคา หมู่ 1,2,6,10,17,18,19 ต.ดอนคา หมู่ 3,9,11 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 8,560,000.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 7,383,000.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กปภ.ข.๙ จำนวน ๔ รายการ 80,023.00พฤษภาคม 2561คัดเลือก
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ โครงการปรับปรุงห้องน้ำและโรงครัววัดบ้านวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 300,000.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่องจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,119,500.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 501,830.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศึกษาด้วง ม.๒ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 508,250.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อประปาขยาขเขตจำหน่ายน้ำ ทางตรงซอย ๑ ม.๕ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 728,670.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมแพ งานติดตั้งและวางท่อประปา(ชั่วคราว) นานคนธ์พงษ์ เปรมาประยูรวงศา 141,400.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง