จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาน่าน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมหาโพธิ์ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 267,500.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานสำรวจหาท่อรั่วในระบบจ่ายน้ำในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองระยอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ 470,800.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 179,978.28ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 179,978.28ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 11,361,260.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ ซอยเทศบาล ๑๙ (ซอยดอนทราย) ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 769,009.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการศิริกุลน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 250,675.00พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 695,000.00ธันวาคม 2563คัดเลือก
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1,บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,634,790.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ 9 ตำบลหินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 4,825,700.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านสำราญบุรี ของ บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด หมู่ที่ 13 บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 1,363,261.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางจินตนา แก้วไพล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 29845 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 197,921.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี (สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 7,062,000.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 84954 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 116,983.00ธันวาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ซีพีซี ทาวน์พลัส จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ดิโอโซน พลัส ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 344,152.00พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คอมมูนิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ธาราการ์เด้นวิว ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 493,813.00พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับพื้นที่ 1 ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 4 แห่ง -กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน (ระยะเวลาจ้างเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) 3,802,374.17พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 1,102,314.00พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 29 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 1,116,117.00พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อประปาเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรวิชัย หมู่ ๕ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 163,223.00พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ 17 – บ้านท่าข่อย หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 649,545.96ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท นุชสรา วิลเลจ จำกัด 560,620.00ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายท่าประดู่ - โรงเลื่อย หมู่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 749,000.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตประปาบริเวณชุมชนวัดหนองบัวขอน และสถานีรถไฟปากพลี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 3,704,489.72ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 241,318.15พฤศจิกายน 2563เฉพาะเจาะจง