จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค(ระยะเวลาเช่า 12 เดือน) 23,321,292.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2561 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ-นครพนมระหว่าง กม.236+307-กม.237+037(ย้ายจุดตัดท่อลอด)การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 690,000.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอของ กปภ.สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) 55,904,076.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงข่ายจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภอสนามชัยเขต - ท่าตะเกียบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 211,860,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อ ถนนสายท้องศาลา-วังตะเคียน-โฉลกหลำ(ตอนที่ 2) อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาเกาะพะงัน 4,259,701.03กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาลำพูน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ต้นกล้าเชียงใหม่-ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 553,488.00กุมภาพันธ์ 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204-2206 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 2,607,590.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ บริษัท ศุภาลัยจำกัด(มหาชน) โครงการศุภาลัย มอนเต้ 2 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 910,000.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ครึ่งนิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์จำนวน 20,000 เครื่อง 18,361,200.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 134,892,332.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม 1) 72,116,609.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว กม.194+160 - 199+945 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ส่วนที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 5,114,600.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 3,060,200.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท โชคชัยแลนด์เอสเตท จำกัด โครงการ HABITA MEAJO (ส่วนภายนอก) ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 650,000.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ 315,650.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ 326,429.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑโรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTER) จำนวน 15 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6และกปภ.สาขาในสังกัด 593,850.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTER) จำนวน 15 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 และกปภ.สาขาในสังกัด 593,850.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 10) 100,000,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ หนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 500,000.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานงบประมาณฯ กปภ. เขต 10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 28,182,156.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3,500,000 ลูกบาศก์เมตร 37,075,500.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแดช) จำนวน 243,600 กิโลกรัม 4,358,004.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 6,082,308.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชัยนาท งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นอาคารของนายสุรินทร์ กาวถิ่นภู บ้านเลขที่ 581 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท กปภ.สาขาชัยนาท 942,670.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)