จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนห้วยไม้แก่น - บ้านทุงหล่อ (ซ้าย-ขวาทาง) ม.5, ม.7 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 839,000.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนประชาสามัคคี (ซ้าย-ขวาทาง) ม.4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 893,000.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม 2) 3,852,000.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกพระแม่ธรณีทองคำมอบให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3) 2,252,500.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาสิ้นสุด โครงการเอกชน	ร่วมลงทุน ปทุมธานี – รังสิต โดยวิธีคัดเลือก 6,500,000.00เมษายน 2561จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนไม้หลา - โคกคราม (ซ้าย-ขวาทาง) ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 506,000.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 สำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 2,675,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัทร้อยแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟค พลัส) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 964,145.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 สำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 695,500.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 สำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 2,675,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวม 33 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 22,349,304.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวม 33 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,349,304.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา กม.ที่ ๓๗+๔๐๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 1,741,853.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 70 เครื่อง 344,540.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่แตง งานย้ายแนวท่อประปา ที่ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3045 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 107- บ้านป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง 1,305,400.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ ปีงบประมาณ 2560 132,680.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ ปีงบประมาณ 2560 133,857.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว จำนวน 6 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาในสังกัด 545,700.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว กม.77+700 - 78+400 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ส่วนที่ 2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 2,259,840.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 3,000,000.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริหารทั่วไป 4 ร่าง 5,000,000.00มกราคม 2561สอบราคา
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ 2,188,759.90กุมภาพันธ์ 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 ซ่อมตู้ DMA และอุปกรณ์อื่นๆ กปภ.สาขาบ้านตาขุน 434,676.80กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4001-บ้านโพธิ์แบะระหว่างที่ กม.2+879 ถึงกม.2+963 (ซ้ายทาง) (กรณีวางท่อประปารุกล้ำที่ดินนายพีร พาศประภัศร์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 574,315.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานต่างระดับ LAMPANG INTERCHANGE ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 10,215,290.00กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)