จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านเบสท์โฮม เลี่ยงเมือง เฟส 2 ของ หสม.นายเสาร์วันดี ภูมิพิเชฐ และพวก หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 852,807.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านเพิ่มสุข ของ หจก.เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 790,052.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 8,014,100.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 642,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 856,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสามพราน 642,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 749,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. และขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีสูบ-จ่ายน้ำมาบตาพุด 1 จำนวน 2 ถัง 184,040.00ธันวาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 909,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) 909,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) 909,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 1,712,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน 10 ห้อง กปภ.สาขาบ้านบึง 3,745,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายกองบิน 53 – บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 1+600 – 2+775 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,262,600.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.2057 (ฝั่งซ้ายทาง) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 1,883,200.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 941,480.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 909,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 749,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีสะเกษ งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยทับทันจากร้านดลใจ-วัดประชารังสรรค์-ฝายห้วยทับทัน กปภ.สาขาศรีสะเกษ 1,975,220.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 909,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บริเวณซอยคลองสาม ๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 1,735,204.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 909,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 3) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 480,000.00กุมภาพันธ์ 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) 1,829,732.10มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง 1,112,586.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)