จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 2,976,825.60กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขามหาสารคาม งานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ (แม่บ้าน) กปภ.สาขามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 312,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 2,277,738.96ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 1,680,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 7,869 ท่อ พร้อมขนส่ง 18,317,340.17กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 798,650 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 13,758,343.55กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง 1,191,659.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง	 17,151,160.01กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 1,765,451.58กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดอาคารที่สำนักงาน กปภ.สาขาศรีราชา , สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ประจำปี 2564 446,523.01กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(พ) สำหรับปีงบประมาณ 2564 5,730,389.28กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมานิติบุคคลนิติบุคคลปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 930,258.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร สำหรับปีงบประมาณ 2564 2,130,290.82กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาสระแก้ว สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,178,824.48กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ัำประแสร์ สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,761,933.82กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,038,563.40กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ 786,289.50กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างงานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,025,941.68กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดภายนอกอาคารสถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ประจำปี 2564 297,682.56กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยบริเวณ สถานีสูบ - จ่ายน้ำท่าโสม , สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านมะนาว , สถานีสูบจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว และ สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพริก 1,751,616.75กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 10,603,700.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) 630,803.52กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 9 สถานี กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 3,561,559.20กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,355 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 11,448,240.30กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)