จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 489,884.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กปภ.เขต 1) 977,777,770.00ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 8,101,173,987.91ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมพร งานก่อสร้างเสากันซุงโรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 1,603,930.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่ 13 บ้านบ่อหว้า ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 2,093,000.00มิถุนายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมพร โครงการงานติดตั้งเครนรางจุดสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง กปภ.สาขาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 1,878,920.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้าน คาสเซีย วิลล์เลจ ของ บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด ถนนพัทยา 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 863,599.00มิถุนายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสามแยกลานเข้ถึงสะพานพระแสง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 16,371,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 2/2 (ซอยหนองม่วง 2) หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 121,512.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 34/10 ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 162,900.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 19 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 178,631.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานกองทุนไฟฟ้า วางท่อเข้าโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนพยูน ซอย 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนพยูน 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 311,735.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM01BP และ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ 495,410.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 1,228,360.00พฤษภาคม 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 973,415.00มิถุนายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยมและสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม 650,560.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM02MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 118,663.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ งานปรับปรุงซ่อมทุ่นเรือรองรับแพสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำเขาระโอก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 537,140.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 6 รายการ 3,689,681.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 176,968.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการบ้านเดี่ยวเชียงราย เฟส ๑ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 7,522,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 653,556.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงสูง CVM01MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 119,305.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM10KL สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่าย 223,630.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุบลราชธานี งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2,084,900.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)