จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 645,210.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินรายได้) 207,824,558.32ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินรายได้) 137,838,885.16ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 146,601,342.00ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 854,033,875.00ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แหล่งเงินรายได้) 179,247,983.60ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดซื้อที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 300,000,000.00ปีงบประมาณ 2564เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินได้)เขต10 214,237,262.20ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,723,272,475.00ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม.(จำนวน 1 ชุด) แรงสูง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 941,600.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๕๐ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม.จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,294,700.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,177,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายโนนจาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส 856,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งระบบท่อกวนผสมเร็ว,ปรับปรุงรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.ปากชม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 1,070,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 1,605,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2564 761,305.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานปรับปรุงแนวท่อ HDPE ขนาด 710 มม. ส่งจ่ายน้ำ สถานีสระสี่เหลี่ยม-สถานีพานทอง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 495,721.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 402,000.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 471,870.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพระพุทธบาท งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.เอเคที โฮมส์ จำกัด หมู่ ๒ ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 910,929.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า 144,450.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) 944,810.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสว่าง หมู่ 11 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 959,790.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตรงข้ามหมู่บ้านเดอะมิกซ์-หนองผักหนาม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 608,188.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านชมวิว-หมู่บ้านหรรษา ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 515,098.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)