จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 2 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 6 ถึงคลอง 7 ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 132,322,401.72ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 5 ถึง คลอง 7 คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 181,628,245.68ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะคา งานจัดซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10 % แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ 935,608.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 1,037,900.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างทำม้วนใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 2,479,671.50ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 12,783,290.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 38,532,037.50ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 544,902.95ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 611,856.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 1,631,256.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18,147,200.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 20,749,230 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 143,479,152.62พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 จัดชื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด 65% (ปูนคลอรีน) จำนวน 1,050 ถัง (ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 2,321,896.50ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค 9,148,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาเพชรบุรี 4,387,000.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา เริ่มจากถนนสี่แยกสวนผัก ถึงท่าน้ำบ้านคุณอุดม ระหงษ์ หมู่ที่ 1,10,11,9,2,3 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 2,000,000.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก (เครื่อง ICP-MS) ของ กปภ. จำนวน 11 เครื่อง 2,115,818.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาจันทบุรี งานย้ายแนวท่อประปาให้ นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ม.2 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 697,616.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ตอง เอสเตท จำกัด โครงการเดอะนิว ไลฟ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 913,338.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 537,224.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 688,545.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ กปภ.ข.1 สำหรับปีงบประมาณ 2563 1,318,043.87ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2 2,153,311.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 852,790.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 3,990,388.05ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)