จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินรายได้) 207,824,558.32ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินรายได้) 137,838,885.16ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 146,601,342.00ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 854,033,875.00ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แหล่งเงินรายได้) 179,247,983.60ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดซื้อที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 300,000,000.00ปีงบประมาณ 2564เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินได้)เขต10 214,237,262.20ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,723,272,475.00ปีงบประมาณ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)