จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 7 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,252,800.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จัดซื้อซอฟต์แวณืลิขสิทธิ์ ปี 2564 12,985,271.10มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคมจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ตำบล โพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 4,427,432.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาภูเก็ต โครงการ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา โครงการซัมมาลา โซน แกรนด์ วิลล่า เฟส ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 504,254.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมางานปรับปรุงลานฝึกหาท่อรั่ว กองฝึกอบรมภูมิภาค ๑ การประปาส่วนภูมิภาค 1,608,210.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 2,372,190.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย, น.ภสิงห์, น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) 2,033,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย,น.ภูสิงห์,น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) (ครั้งที่ 2) 2,033,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่สาย ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 โดยวิธีประมูลเหมารวมแบบวาจา 6,132.00มีนาคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 7 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,070,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ บมจ.อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เลขที่ 123 ม.5 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 372,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ 519.98มีนาคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ 280.00มีนาคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 7 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 941,600.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 6,954,500.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจ.บุญมีมาก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 1,875,184.96มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 1 รายการ 76,666.67มีนาคม 2564วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 5,564,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 2 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ 233,553.27มีนาคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 บ้านบัวทอง จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 176/5 จุดสิ้นสุดบ้านเลขที่ 105 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ 209,900.22มีนาคม 2564เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เช่าบริการเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 11,441,517.13มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่สอด ซื้อ Ultrasonic Flow Meter (Mobile Type) 513,600.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว-(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 139,448,285.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานย้ายแนวท่อออกจากเขตที่ดิน นางมัณฑนา มีเดช โฉนดเลขที่ 12489 เลขที่ดิน 10 ระวาง 4927I0640-2(1/2000) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 857,800.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)