จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กปภ.เขต 1) 977,777,770.00ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 8,101,173,987.91ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)