จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 11 บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.191+650 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 646,280.00ตุลาคม 2563จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมาบริการ นายโอภาส สิงฆราช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้่านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัยประเทศ 126,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมาบริการ นายปรัชญา น้อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการตัดหญ้าบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง 265,788.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ 1-8 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด 15,000,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง บริเวณถนนหนองคล้า ซอย 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 881,060.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท ศรีเทพไทยวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการศรีเทพวิลเลจ (เฟส 1) หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1,388,743.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจ. ที่ดี แอสเชท หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,013,617.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ อบต.แม่น้ำคู้ วางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสายหนองมะปริง-หนองสนม หมู่ 2 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 487,023.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางเทียนทิพย์ กีรติหัตถยากร วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ เดอะลีฟวิ่งโฮม หมู่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 228,318.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.เคแอล 888 แลนด์ดี วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการแลนด์ดี พร้อมเพอร์ตี้ หมู่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 233,100.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท รินสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการรินสิริ 5 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 224,574.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 1,516,763.52กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 627,826.28กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา จ้างงานซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักพร้อมระบบบันทึกข้อมูล (Data Logger)/ส่งข้อมูล GSM สถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 136,211.10กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.พินาเคิล พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการวีรยา การ์เดน 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 382,009.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวาท่อประปาให้ บริษัท อิสเทิร์น วัน เอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 65700,65703,65705,75957 ม.11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 322,243.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ มณีรินทร์ มิดทาวน์ หนองมน ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 713,423.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ตอนหัวไผ่-ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1,074,874.08สิงหาคม 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท แมสทิจ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการเดอะ เทรนด์-ระยอง ม.5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 496,996.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานติดตั้งมาตร ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายพรชัย แสงอรุณเจริญ บริเวณบ้านเลขที่ 184/15 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,349.00สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า MCP-01NLL, MCP-02NLL และ MCP-03NLL สถานีเพิ่มแรงดันน้ำดิบหนองละลอก 140,437.50สิงหาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร 2,030,386.24สิงหาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาระยอง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ หจก.ที.เค.ก่อสร้าง 2510 บริเวณโครงการคาซ่า เดอเฟอร์เรส 	 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 533,463.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน เฟส 2 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 120,145.00สิงหาคม 2563เฉพาะเจาะจง