จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 963,000.00ธันวาคม 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาบ้านนาสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงบริเวณหลังป้อมตำรวจสี่แยกเอเชีย ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 682,660.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาโพนทอง ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงลานกีฬา บึงแหลมพะยอม โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 126,000.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านหมอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่3ปี2563 183,548.37เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนสุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+350 ถึง กม.3+467 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 921,270.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 1,617,840.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 คลองอีจาง – หลุมดิน ตอน1 ที่ กม.95+130 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 1,442,360.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) 8,381,611.12ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพาน งานขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 1,043,922.59ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 715,275 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 9,870,795.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณเชื่อมต่อซอยปล่องเหลี่ยม 1 ถึงซอยปล่องเหลี่ยม 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 2,000,000.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 11 บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.191+650 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 646,280.00ตุลาคม 2563จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กปภ. เขต 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 223,071.08กรกฎาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.พีวีโอมมิ่ง(พราวเรซิเดนซ์ บ้านพรุ) ถ.ภาษีเจริญ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 979,483.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมาบริการ นายโอภาส สิงฆราช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้่านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัยประเทศ 126,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมาบริการ นายปรัชญา น้อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 126,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการตัดหญ้าบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง 265,788.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 2,138,930.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านทุ่งโป่ง -ห้วยลึก และซอยอาคารเอนกประสงค์ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 784,673.50กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมางานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ที่สถานีแพรกหนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 50,894,600.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี-เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 6,778,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กปภ.สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 9,100,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแพร่ งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1,241,200.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณทางแยกยี่สาร – หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 4,670,200.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 3,792,000.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)