จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม (ครั้งที่ ๓) 486,387,760.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกวดราคาก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนป่าจี้ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,152,400.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 224,978,200.00มิถุนายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม (ครั้งที่ ๒) 486,387,760.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา โครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา (ครั้งที่ 2) 205,298,760.00มิถุนายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ 1,239.46มิถุนายน 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๒ (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงระบบประปาหลังรับโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ระยะที่ ๑ (เฉพาะบ้านสร้างคอม หมู่ ๑, บ้านสร้างคอม หมู่ ๒, บ้านโพนฆ้อง หมู่ ๔ , บ้านดงผักเทียม หมู่ ๕, บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘, บ้านสร้างคอม หมู่ ๑๐, บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๑ บ้านไทยสวรรค์ หมู่ ๑๒ ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (สร้างคอม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,667,000.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗ รายการ 273.20มีนาคม 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขายโสธร งานปรับปรุงเสารับท่อและท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150 มม. ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 523,230.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) 941,600.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำกและชุดควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บะฮี) 941,600.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 208,471.31กุมภาพันธ์ 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยช่างมั่น อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,380.00ธันวาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านเปรมประชา คันทรีวิว หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 9,227,252.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บริเวณเลียบคลองส่งน้ำที่ 8 (ซ้าย) หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 2,447,618.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามบริเวณซอยคลองสาม 6/4 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 2,521,893.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามบริเวณซอยคลองสาม 6/2 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 3,434,845.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสาบริเวณถนนข้างตึกแถว (ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ) หมู่ที่ ๗ (ชุมชนสี่ขวาพัฒนา) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 826,989.06พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างเสารับท่อ S ขนาด 150 มม. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสะพานข้ามลำห้วยจิก ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1051 สายถนนผังเมืองรวมบ้านไผ่ (สองข้างทาง) ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 517,880.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อ HDPE OD.225 มม. ข้ามลำห้วยจิก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 982,260.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) กปภ.สาขาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 36,861,500.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 160,327.75พฤศจิกายน 2562วิธีทอดตลาด
กองจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ 638,790.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.กิตยา แอสเสท 185,668.00ตุลาคม 2562เฉพาะเจาะจง