จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 2,275,748.76พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่่ายน้ำ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กปภ.สาขารือเสาะ 4,110,405.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 2,130,370.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ สายดอยติ – ลำพูน จังหวัดลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 7,419,273.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถนนโยธาธิการ หนองคาย ๒๐๑๗ ชุมชนสวนอ้อย -ชุมชนหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 821,760.00กรกฎาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) 3,769,000.00กรกฎาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อประปาทดแทนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 589,570.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 1,771,000.00มิถุนายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 861,350.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านสระใคร หมู่ ๓, บ้านสระใครใต้ หมู่ ๑๐ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,464,210.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านยางคำ หมู่ ๙, บ้านน้ำสวยใต้ หมู่ ๑๑, บ้านโนนอุดม หมู่ ๑๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,340,540.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านไชยา หมู่ ๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,111,730.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,065,720.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 401.24เมษายน 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์ งานปรับปรุงและประสานท่อเพื่อรองรับการรับโอนกิจการประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,498,000.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดัน บ้านโซ่ง-บ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พร้อมงานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักเพิ่ม 1,975,000.00มีนาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 753,280.00มีนาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 934,121.50มีนาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงแพสูบน้ำดิบแรงต่ำบ้านศรีนครที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 535,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อจ่ายน้ำและท่อน้ำดิบ S ขนาด ๒๐๐ มม. ทดแทนท่อเดิมที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากกระแสน้ำพัดขาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 889,170.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2561 155,768.48กุมภาพันธ์ 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 527,510.00มกราคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) 17,582.45มกราคม 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 7 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงแพสูบน้ำดิบแรงต่ำบ้านศรีนครที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 535,000.00มกราคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๙ รายการ 46,706.40มกราคม 2562วิธีทอดตลาด