จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 240,322.00มกราคม 2562เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา แผนการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4,063,366,730.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 6,313,347,750.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอนโรงกรองน้ำบ้านถ่อนและหนองประจักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,348,200.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอนหน่วยบริการหนองวัวซอ หน่วยบริการนากลางและ หน่วยบริการหนองอ้อ-โนนหวาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (งบทำการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 834,600.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางปะกง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 665,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 1,284,000.00มีนาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ทองพูลถึงกลุ่มบ้านนางเจริญ แย้มสระโส หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 156,000.00กุมภาพันธ์ 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 2,231,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,284,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเด่นชัย ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 10 รายการ 443.33กุมภาพันธ์ 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำตรมวาระขนาดเล็ก 1/2-1 นิ้ว (งบทำการปี 62) 240,750.00กุมภาพันธ์ 2562เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา ซื้อและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security 8,477,610.00มีนาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนหนองแค - หินกอง ระหว่าง กม. ๗๙+๓๗๐ - กม.๘๐+๐๘๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 760,770.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น วางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านเป็นสุข เลควิลล์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นสุขแลนด์ ถ.ริมคลองชลประทาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 1,662,163.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 39,911,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ระยะเวลาเช่า 3 เดือน 837,275.00กุมภาพันธ์ 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๕ รายการ 900.00กุมภาพันธ์ 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านหมี่ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.1 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 617,212.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาศรีสะเกษ(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 1,926,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 642,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 642,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 642,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 642,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 642,000.00กุมภาพันธ์ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)