จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 8,101,173,987.91ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 10,125,410.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานสี่ขวา ฝั่งตะวันออก (กลุ่มหมู่่บ้านโอทอป) หมู่่ที่ 10 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 760,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณถนนทางเข้าวัดศิวาราม หมู่ที่ 5 (ชุมชนสันติสุข) ต.บ่่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 894,400.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาลำปาง งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 2,889,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำพลับพลาทรงงาน กปภ.สาขาเบตง 2,675,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี 1,058,230.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานประกวดราคางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ ่บจ.เจ-บิคส์ เทรดดิ้ง หมุ่ 2 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 791,906.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา 2,033,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารบ้านพักบุคลากร (ส่วนที่ 1) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 880,500.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินลาด หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 735,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 พิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้งของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 909,293.40พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 1,070,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 360,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 2,444,190.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนหมายเลข3168 ตั้งแต่จุดดันลอดสามแยกลุ่มโพธิ์ ถึง บ้านพักแช่มชื่นปราณ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 9,630,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาบางสะพาน 6,420,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 802,500.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เดอะพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ 259,284.00พฤศจิกายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายถวิล แพ่งพนม 215,683.00พฤศจิกายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณร้านศรีฟ้าของฝาก ถึงแยกหนองเสือ ต.หนองเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 535,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.เป็น 150 ลบ.ม./ชม.(น.ทับสะแก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 2,675,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองชักน้ำดิบ กปภ. สาขาเพชรบุรี 3,424,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งไปหมู่ที่ 3,11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง 1,587,880.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนบ้านห้วยแห้ง-สถานีจ่ายน้ำทับสะแก ม.1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1,284,000.00ธันวาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 160 เป็น 260 ลบ.ม./ชม. น.บ้านกรวด กปภ.สาขาละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 12,840,000.00พฤศจิกายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)