จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 240,322.00มกราคม 2562เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมเขต1-10) 1,944,013,348.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4,063,366,730.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้า ซ.28 (วัดบ้านอ้อ) ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 743,650.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ของ มทบ.29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา) อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 18,529,755.00เมษายน 2562คัดเลือก
กองจัดหา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 768,046.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองเรือ 2,538,040.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาชนบท 1,714,140.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 1,639,989.00พฤษภาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ(เร่งด่วนชั่วคราว) ขุมเหมืองตลาดน้ำเก่ากะทู้ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 3,391,160.10พฤษภาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพัทลุง งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอนลำปำ-พัทลุง ที่ กม.1+740 กปภ.สาขาพัทลุง 574,590.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเมืองพล 2,446,020.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาแก้งคร้อ 1,677,760.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขากปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ 1,739,820.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ(เร่งด่วนชั่วคราว) ขุมน้ำบ่อปลาตากแดด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 2,159,675.00พฤษภาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ(เร่งด่วนชั่วคราว) ขุมเหมืองแฝดหน้าปั๊มเชลล์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 604,065.15พฤษภาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 547,572.50เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 4,023,200.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บริเวณบ้านพรุจำปา กปภ.สาขาภูเก็ต 8,881,000.00เมษายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 8 จ้างซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา 916,990.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2-1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 722,250.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2-1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 642,000.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหลุมข้าว หมู่ 4,บ้านตะคร้อ หมู่ 9 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 1,575,295.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑ - บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๘ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,900,150.00เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 – 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 1,541,709.20เมษายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)