จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาระโนด ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 732,950.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเขาชัยสน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม (บ้านลำธาร์) หมู่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1,096,750.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเขาชัยสน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 642,000.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4,030,183,890.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 ซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ 29,777,030.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด หมู่ 3 (ซอย อบต.บางน้ำจืด) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 990,431.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 สร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสีคิ้ว- กปภ.สาขานครราชสีมา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่รอบเมืองนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 69,550,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) 58,100,358.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านบึง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) บริเวณหมู่ที่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 777,018.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 โครงการวางท่อสถานีผลิตน้ำไร่หนึ่ง-อุโมงค์กลับรถชุมชนหนองหว้า ซอย 7 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง 43,300,760.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค 550,000.00ตุลาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (นาทวี - จะนะ)ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 5,328,600.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 17,120,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งควน - สี่แยกถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 7,490,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมและใกล้เคียง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 4,280,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหมู่ 12 ตำบลทา่ช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ 15,194,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 61,774,524.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ 10,867,800.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสนม ม.4 และบ้านหนองขาม ม.9 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 3,641,210.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 1,149,180.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรองรับการท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 53,500,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 277 ถึงตรงข้ามเทศบาลลำพันชาด ซอย รร.อนุบาลวาสนา หมู่ 2 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,535,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอึ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 607,760.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนบางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม. ๖๗ + ๗๑๐ - กม. ๖๙+๒๕๐ (ด้านขวาทาง และด้านซ้ายทาง) อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ 5,250,490.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 2023 จากวัดป่าคุณารักษ์ไปอำเภอศรีธาตุ 2 ฝั่ง ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ) 1,910,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)