จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กปภ.เขต 1) 977,777,770.00ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 8,101,173,987.91ปีงบประมาณ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนาด 350 มล. จำนวน 36,000 ขวด 157,161.60มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 192,949,695.63มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกข้างโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงสี่แยกร้านช่างพัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) 635,473.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด หมู่บ้านปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 750,000.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครปฐม งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดอะทาวน์ วิลเลจ เฟส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 542,614.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 1,182,778.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 811,060.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน อำเภอแวงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 55,633,580.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 1,633,775.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 802,500.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมแพ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า นายธวัช บุญวิเศษ โฉนดที่ดินเลขที่ 6235 ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 544,500.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data Logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 749,000.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายชิตชัย ศิระกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่ 76568 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม(โครงการหมู่บ้านเฟอร์เฟค) 182,139.00มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,319,310.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 20,201,600.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี – หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 4,651,290.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 5,350,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบางคนที ถึงทางหลวงหมาย 325 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 16,050,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้ว ซอยวัดวังชัยทรัพย์วิมล ตำบลหลักสาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 4,622,400.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากวัดกาหลง ถึง สุดเขต จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 24,182,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากวัดกาหลง ถึง สุดเขต จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 3,823,110.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 250 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,016,500.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 909,500.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)