จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 12,042,000.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 10,231.20 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 131,906,526.96มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 217,985,115.49มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ส่วนกลาง - 2) 1,000,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ส่วนกลาง - 1 ) 1,000,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 1) 1,000,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 6) 10,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 7) 10,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 9) 10,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 10) 100,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 ดอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม.4+780-กม.6+060 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 5,306,300.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 ย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 2,994,110.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ประจวบอินเตอร์เทรด โครงการหัวหิน แกรนด์ ฮิลล์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 3,600,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาธาตุพนม งานขยายเขตระบบประปาเพื่อใช้ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 244,204.67พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบรบือ – วาปีปทุม (หน้าโรงเรียนบรบือ – สี่แยกบ้านค้อ) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (น.บรบือ) กปภ.สาขามาหาสารคาม 1,060,370.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านบุขนุน ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 225,000.00มิถุนายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 18,254,200.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร 2) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 643,947.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตู้DMA8-วัดประทุมฯ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2,140,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีสะเกษ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 1,720,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 704,866.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 35/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (มาตรวัดขนาด 2 1/2 นิ้ว) ผู้ใช้น้ำเลขที่ 11040384934 159,649.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ถนนปริญญาช่างหน้าด่านศุลกากร) 157,380.00พฤษภาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง 986,112.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 300,000 กิโลกรัม 2,010,000.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)