จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และ สาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 683,516.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.โคกสนวน , ม.7 บ.หินโคน , ม.10 บ.หนองตาอยู่ ,ม.12 บ.หินโคนเก่า ม.14 บ.หินโคนกลาง , ม.16 บ.หนองม่วง ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 8,560,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 3,569,520.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.ก้านเหลือง , ม.10 บ.หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 4,429,800.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองไม้งาม , ม.10 บ.งามเจริญพัฒนา , ม.13 บ.งามสะอาด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 3,088,020.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2562 1,200,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเดชอุดม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ผัง 2, ม.4 บ.อุดมพัฒนา ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 877,400.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 264 ตัน 2,033,856.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.โพธิ์ศรีธาตุ , ม.2 บ.ตางมาง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 1,624,260.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขารัตนบุรี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.โนนบาก, ม.2 บ.โนนแคน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี 1,729,120.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 , 14 , 15 , 19 บ.ปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 14,445,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) 4,179,420.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองดุม , ม.9 บ.หนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์) 6,955,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.กุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 3,745,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 4,740,100.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม 4,815,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2,675,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขากันทรลักษ์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.วังชมภู ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ 1,206,960.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเดชอุดม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนห้วยโลก 2, ถนนศรีมัน และซอยวิสูตรโยธาภิบาล 11 ม.7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 1,498,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค 8,560,000.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศ สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ.(LIMS) 866,700.00สิงหาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขานางรอง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.ศรีสง่า,ม.7 บ.สุขสำราญ, ถนนโชคชัย-เดชอุดม ถึง กม. 93+150 ขวาทาง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) ปีงบประมาณ 2562 1,108,520.00สิงหาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 522,909.00กรกฎาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 963,620.00กรกฎาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 853,506.90กรกฎาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)