จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 4,296,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 1,480,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 1,434,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก 744,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 1,108,800.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 16,632.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 786.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,187,873.37กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 1,091 ตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 6,864,135.60กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง 877,100.40กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลดูแลทรัพย์สิน สถานีผลิตน้ำ สถานีสูบ-จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จำนวน 15 สถานี 1,644,563.25กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ปีงบประมาณ 2563 100,408.80กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 128,400.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 757,560.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,456,961.22กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 192,949,695.63ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 196,112,805.40ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 168,717,600.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 337,435,200.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 612,463.08กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 1,259,816.66กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะคา งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ 727,386.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 878,640.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1,339,533.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอุดรธานี งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 856,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 3,001,541.97กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 2,022,728.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)