จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา แผนการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4,063,366,730.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 6,313,347,750.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขามหาสารคาม จัดซื้อสารแพค 10% เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. 2562 1,119,006.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม ติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดเลขที่ ๗๐๙๒๖ ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 119,840.00กุมภาพันธ์ 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง Overpass No.6 กม.435+237 (โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,090,330.00ธันวาคม 2561คัดเลือก
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ สหกรณ์เครติดยูเนี่ยนคอหงส์ ถ.เชื่อมมิตร ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 504,000.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณหมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 818,969.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำดิบจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย บริเวณบ้านงิ้ว ม.3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 279,981.44ธันวาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขากุยบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณสายเลียบถนนเพชรเกษม-เขาโป่งเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 1,099,579.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขากระบี่ จ้างเหมางานโครงการย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม กม.973 + 498 - กม.974 + 590 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 1,155,700.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จ้างทำใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ 633,600.50ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๑๒ ถึง คลอง ๑๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๘ ถึง คลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 130,476,484.80ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนคลองหลวง คลอง ๒ ถึง คลอง ๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง ๓ คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 139,702,332.96ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๗ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๖ ถึง คลอง ๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 113,698,328.40ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 742,800.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 5,242,570.63ธันวาคม 2561คัดเลือก
กปภ. เขต 6 มาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว 186,436.80ธันวาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 1,572,900.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทศรีตรังการเคหะจำกัด กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,417.00ธันวาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เสริมแรงดัน) หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1,169,014.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กปภ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ๖ ฉบับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3,237,178.00ธันวาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 3 รายการ 1,777,698.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 5,333.60 ตัน พร้อมขนส่ง 34,300,897.98ธันวาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง ๑๐/๓) ตำบลบึงบา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 7,358,000.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,651,759.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)