จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
51 หจก. สุพัฒน์การโยธา 507/11 หมู่ 13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 5 5 ต.ค. 2564 (213)
52 หจก.คมสันชัยก่อสร้าง 40 หมู่ 6 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 5 22 มิ.ย. 2564 (108)
53 หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น 31 หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์ ปราจีนบุรี 25110 5 10 ม.ค. 2565 (310)
54 หจก.ทองพูน 2474 99 หมู่ที่ 2 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 5 5 มี.ค. 2565 (364)
55 หจก.นครสวรรค์ธนันไชย 275/23 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 5 21 ส.ค. 2564 (168)
56 หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ 185 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว เชียงราย 57250 5 6 ส.ค. 2564 (153)
57 หจก.ปริชาติการโยธา 101/190 ม.3 ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.กระแซง อ.สามโคก ปทุมธานี 12160 5 11 ก.พ. 2565 (342)
58 หจก.พังงาสรรพกิจ 6/13 หมู่ 1 ถ.ทับปุด-ท่าไทร ต.ทับปุด อ.ทับปุด พังงา 82180 5 23 มิ.ย. 2564 (109)
59 หจก.พิจิตร พี.พี. ก่อสร้าง 18/48-49 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 5 31 ส.ค. 2564 (178)
60 หจก.ภูมิตา 222/2 หมู่ 1 ต.หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 5 31 ส.ค. 2564 (178)
61 หจก.รัตนพิรุณ 227/213 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 5 27 ต.ค. 2563 (-130)
62 หจก.วิศวะร่วมสร้าง 301 หมู่ที่ 3 ต.ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์ 31000 5 31 ส.ค. 2564 (178)
63 หจก.สกลคอนสตรัคชั่น 77/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 57130 5 11 ก.พ. 2565 (342)
64 หจก.สยาม ค.ส.ล. 33/3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 5 27 ต.ค. 2563 (-130)
65 หจก.สองก่อสร้าง 78/11 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี 11000 5 6 ต.ค. 2563 (-151)
66 หจก.สิทธิทรงชัย 94/1 ถ.ฝั่งสถานีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 5 29 ก.ย. 2564 (207)
67 หจก.สินสุวรรณการโยธา 206 ถนนวารีสวัสดิ์ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 5 23 พ.ย. 2564 (262)
68 หจก.อิทธิอุบล 260-262 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 5 29 ก.ค. 2564 (145)
69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลรัตน์ กิจโยธา 132/33 หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา 90000 5 13 ก.พ. 2565 (344)
70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สินสุวรรณ 2009 69/199 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 5 3 พ.ย. 2564 (242)
71 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. รุ่งเรืองขอนแก่น 22/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 5 13 ก.พ. 2565 (344)
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง 171 หมู่ 3 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 5 3 มี.ค. 2565 (362)
73 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวมังกร คอนสทรัคชั่น 414 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 5 13 ก.พ. 2565 (344)
74 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะวิศวการโยธา 96 131/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000 5 12 ก.พ. 2565 (343)