จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
76 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เอียด การโยธา 486 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง สตูล 91000 4 24 ธ.ค. 2564 (293)