จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
51 หจก. สามวังวิทยา 15 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 4 31 ส.ค. 2564 (178)
52 หจก. สุราษฎร์ก่อสร้าง 223 ม.1 ถ.พุนพิน - ไชยา ต.เวียง อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 4 31 ส.ค. 2564 (178)
53 หจก. เอ็น.เอส.เค. สถาปัตย์ 71/29 ม.1 ต.ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 4 17 มิ.ย. 2564 (103)
54 หจก.เจริญยิ่งยง 93/8 หมู่ 2 ตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120 4 29 มิ.ย. 2564 (115)
55 หจก.ชลพานทอง 97/5 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี 18000 4 13 พ.ค. 2564 (68)
56 หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง 90 ม.5 ต.ปากโทก อ.เมือง พิษณุโลก 65000 4 27 พ.ย. 2564 (266)
57 หจก.เซาท์เทอร์นไพพ์กรุ๊ป 114 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 4 29 ก.ย. 2564 (207)
58 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 561 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 4 11 ก.พ. 2565 (342)
59 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 190/1 หมู่ 6 ต.ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40260 4 3 ธ.ค. 2564 (272)
60 หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง 27/2 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 4 10 ต.ค. 2564 (218)
61 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ 11/10 ซ.วัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 4 13 พ.ค. 2564 (68)
62 หจก.เรืองศรีก่อสร้าง 10/21-22 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 4 27 พ.ย. 2564 (266)
63 หจก.ศรีวิสุทธิ์ก่อสร้าง 157 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 4 3 ก.พ. 2564 (-31)
64 หจก.สัญชัยพานิชลำปาง 291-293-295 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52100 4 27 พ.ย. 2564 (266)
65 หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) 230/1-3 ถนนขุขันธ์ ตำบลหนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 4 15 มี.ค. 2565 (374)
66 หจก.สิริภูมิการโยธา 212 หมู่ที่ 14 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000 4 23 พ.ย. 2564 (262)
67 หจก.แสงวณิชเพชรบุรี 53 ถนนเทเวศน์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000 4 5 มี.ค. 2565 (364)
68 หจก.หนองมนมหานคร 22/9 ถ.บางแสนสาย 3 ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20000 4 28 พ.ย. 2564 (267)
69 หจก.อ.สมบัติรุ่งเรือง 2001 79 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 4 11 ก.พ. 2565 (342)
70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมนตรีพาณิชย์ 38 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000 4 13 ก.พ. 2565 (344)
71 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์ 1/8 ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 4 15 ก.ย. 2563 (-172)
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุซงญอมุสลิมวัสดุก่อสร้าง 286 หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220 4 13 ก.พ. 2565 (344)
73 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ 16 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 4 29 ต.ค. 2564 (237)
74 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 330 หมู่ที่ 6 ต. อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 4 11 เม.ย. 2564 (36)
75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินิจ กฤษณา ก่อสร้าง 15/7 หมู่ที่ 9 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 4 3 พ.ย. 2564 (242)