จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
26 บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด 382 ม.15 ถ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี 34150 4 31 ส.ค. 2563 (-186)
27 บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด 151 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
28 บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด 168/30 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 4 31 ส.ค. 2564 (179)
29 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด 106 หมู่ 15 ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 37000 4 3 ธ.ค. 2564 (273)
30 บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด 12 ซอย 10/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 4 31 ส.ค. 2564 (179)
31 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 48/20 ซ.บรมบรรพต ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 4 31 ส.ค. 2564 (179)
32 บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด 23/22 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 4 1 ก.ค. 2564 (118)
33 บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด 84/1 ซอยรามคำแหง 9 (ธารารมณ์) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 4 5 มี.ค. 2565 (365)
34 บริษัท ไฮโดร ไฮเทค จำกัด 238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 4 15 มี.ค. 2564 (10)
35 หจก. 124 คอนสตรัคชั่น 222 หมู่ที่ 11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 4 7 ต.ค. 2564 (216)
36 หจก. เกรท มาร์เก็ตติ้ง 21/6-7 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 4 31 ส.ค. 2564 (179)
37 หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ 129/5 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
38 หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง 20/91 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
39 หจก. ฐิติพันธ์การโยธา 253 หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 4 22 ก.ย. 2564 (201)
40 หจก. ธนกรธารา 65 ม.1 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 4 31 ส.ค. 2564 (179)
41 หจก. บางน้อยสถาปัตย์ 178/3-5 ถ.สมุทรสงคราม - บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
42 หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 78 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
43 หจก. พิชญะชุมพร 129 ม.10 ต.ละแม อ.ละแม ชุมพร 86170 4 31 ส.ค. 2564 (179)
44 หจก. พี.329 88/12 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะอง อ.เมือง สงขลา 90110 4 31 ส.ค. 2564 (179)
45 หจก. พี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (1984) 65/48 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
46 หจก. เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 112 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
47 หจก. ภูมิพัฒน์คอนสตรัคชั่น 541 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 4 31 ส.ค. 2564 (179)
48 หจก. ลำปาง เอส.เค. 260/2 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100 4 31 ส.ค. 2564 (179)
49 หจก. ส.กิติกาญจน์ 101/6 ม.2 ซ.หมู่บ้านมณียา ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 4 31 ส.ค. 2564 (179)
50 หจก. ส.สมหมาย 15 ถ.ทองดี ต.เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 4 24 ก.ย. 2564 (203)