จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
51 หจก. หลูหลวง 34/91 หมู่ที่ 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 3 31 ส.ค. 2564 (227)
52 หจก. อุบลมนตรีก่อสร้าง 17 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 3 31 ส.ค. 2564 (227)
53 หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา 999 หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง ละงู สตูล 91110 3 31 ส.ค. 2564 (227)
54 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง 25/3 ม.3 ถ.สุราษฎร์-ชุมพร ต.พุนพิน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 3 14 มี.ค. 2564 (57)
55 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 187 ม.1 ต.ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 3 13 พ.ค. 2564 (117)
56 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 569 หมู่ 2 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310 3 29 มิ.ย. 2564 (164)
57 หจก.ส.วิริยะ (1994) 130/37 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 3 28 พ.ย. 2563 (-49)
58 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.บี.85 การช่าง 777/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 3 3 พ.ย. 2564 (291)