จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
26 หจก.ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี 165/139 ม.3 ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 2 29 ก.ค. 2564 (145)
27 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง เลขที่ 406/3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 2 15 ม.ค. 2565 (315)
28 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย เลขที่ 181/7 หมู่ 7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 2 15 ม.ค. 2565 (315)
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา 16 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำภอยานตาขาว ตรัง 92140 2 1 มิ.ย. 2564 (87)