จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
51 หจก.จั่วเซ้งยโสธร เลขที่ 300/3-5 ถนน วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 1 15 ม.ค. 2566 (155)
52 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1513/1-2 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 1 31 ส.ค. 2566 (383)
53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุรินทร์การช่าง 559 หมู่ที่ 9 ถ. มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 1 3 มี.ค. 2566 (202)