จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.79/2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย ดำเนินการ 2 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.77/2562 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง 11/62 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ DataLogger กปภ.สาขาเบตง ดำเนินการ 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด - 	ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด ดำเนินการ 10 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.8/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน แผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 (ปี 2563-2564) และจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2569) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำเนินการ 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางสาวสมปอง โพธิ์ศรีสวัสดิ์ หลัง 7-11 หน้าวัดบางม่วง หมู่ที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) ดำเนินการ 24 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.82/2561 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 27 ก.ย. 2561