จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-054/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/61/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านบิง หมู่5 และ 12 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 13 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย 4/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงถักรับท่อ GS ขนาด 4นิ้ว, S/P ขนาด150, S/Pขนาด300 มม. บริเวณสะพานลิปะใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ม.ค. 2563