จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาระโนด - ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด ดำเนินการ 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ. 3/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.ธาดาโฮม ( โครงการหมู่บ้านธาดาโฮม) หมู่ 13 บ้านขอนแก่น ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 8 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/35/2562 งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) - แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ กม.ที่ ๙ + ๑๑๑.๐๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ ตอนโคกกรวด - หนองสรวง กม.ที่ ๕ + ๒๐๐.๐๐๐ - กม.ที่ ๗ + ๑๐๐.๐๐๐ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 6207711437 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แนวถนนสาย 240 บ้านตากแดด-สะบ้าย้อย ม.2-ม.4 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.61/2562 งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม 5/2562 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำหนองแหน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 4 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/73/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/51/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านยางคำ หมู่ ๙, บ้านน้ำสวยใต้ หมู่ ๑๑, บ้านโนนอุดม หมู่ ๑๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปากท่อ 01/2562 งานย้ายเครื่องสูบน้ำและท่อทางดูดแรงต่ำ (ชั่วคราว) สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเถิน 02/2562 งานติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำบ้านหนองบัว กปภ.สาขาเถิน ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.59/2562 เช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/50/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านสระใคร หมู่ ๓, บ้านสระใครใต้ หมู่ ๑๐ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/72/2562 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม.24+000 ถึง กม.24+393 ด้านซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.มัญจาคีรี) ดำเนินการ 2 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ.2/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.ประเสริฐผลพร็อพเพอร์ตี้ (โครงการหมู่บ้านประเสริฐผล) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 2 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2562 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.๑๐๔๙ แยก ทล.๒ - บ้านโคกสูง ช่วง กม.ที่ ๐ + ๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑ + ๐๐๐ ต.บ้านโพธิ์ , ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ดำเนินการ 2 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.60/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/20/2562 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 1 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-048/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 1 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2562 แบบติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท บุญยงทัศนีย์ จำกัด โครงการบ้านทัศนีย์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 1 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/49/2562 บริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดำเนินการ 1 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน 3/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณทุ่งประดู่ 2 - หนองไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 58/2562 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.57/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/16/2562 ซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.9/62 งานเปลี่ยนทรายกรอง โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. รหัสสินทรัพย์ 1780911 สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2562