จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.9/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกไป อำเภอหนองไผ่ ถึง ร้านสมทรงพาณิชย์ หมู่ ๔,๗ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาชนแดน) ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/90/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ (เปลี่ยนท่อเหล็กและเสารับท่อ) บริเวณข้ามลำห้วยสาธารณะ บ้านโนนข่าหมู่ 4 ตำบลหัวหนอง, บ้านดู่ใหญ่หมู่ 4 ,บ้านขามเรียนหมู่ 3,12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/46/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถนนถั่ว หมู่ 10 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/47/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอนุรักษ์ หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/48/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กองจัดหา กจห. 4/2564 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม (ครั้งที่ ๓) ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/69/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, หน่วยบริการบุณฑริก ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่ายและน.บุณฑริก) ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/87/2564 ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา 100 ลบ.ม./ชม. ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (น.สหัสขันธ์) ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 5/64 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายประสิทธ์ชัย แสงรุ่ง หมู่บ้านบียูนีค ถนน สาย บ.ในไร่-บ.ควนจง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/88/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแรงต่ำ บ้านหัวหนอง ม.4 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/89/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าบ้านดงน้อย-หน้าเรือนจำจังหวัด ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-053/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-054/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพัทยา(พ) ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/68/2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาละหานทราย น.โนนดินแดง ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-052/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านตะพงใน-ยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 83/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุรุมิตร ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 64027278785 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ห้อง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/84/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านมะเกลือ ม.13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (แม่ข่าย) ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/85/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเดื่อ ม.5 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (แม่ข่าย) ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 12/2564 ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบ Intermediate-Chlorination สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/65/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร, หน่วยบริการค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่ายและน.ค้อวัง) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/67/2564 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/66/2564 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร(น.ช่องเม็ก) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/69/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-050/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางเข้าวัดยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564