จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-037/2563 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำพื้นที่เพ-แหลมแม่พิมพ์ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินการ 1 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-036/2563 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับเขตนวัตกรรม (EECi) ตำบลชุมแสง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินการ 1 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 68/2563 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 5,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 12/1 และ 12/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 1 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.29/2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 71/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากวัดกาหลง ถึง สุดเขต จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/12/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 69/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 7/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพระคุณแม่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding) ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห. 26/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จากทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงพื้นที่โครงการฯ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.3/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา(บมจ.ศุภาลัย)โครงการศุภาลัยไพรด์อุดรธานี (เฟส 2) ม.8 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-035/2563 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการประปารองรับ EEC ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห. 30/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/45/2563 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 1,2 บ้านนาลาดควาย เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 1/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บจ.เคเอส คอร์ปอเรชั่น โครงการ ONE PREMIER ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 008/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เจ.เค.พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จกัด ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/40/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านรังกาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2226 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/41/2563 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์แบบ VSD (Variable Speed Drives) จำนวน 1 ชุด สถานีผลิต - จ่ายน้ำพิบูลสงคราม 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/42/2563 านปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม 34+550 (หน้า BIG C อ.ชุมพวง) ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขุมพวง ดำเนินการ 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 67/2563 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองชักน้ำดิบ กปภ. สาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 70/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบางคนที ถึงทางหลวงหมาย 325 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/44/2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา วังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/43/2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดันและปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการเสนาวิลล์นาดี(บจก.เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์) หมู่ 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563