จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/66/2565 งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรองรับท่อน้ำทดแทนเสารับท่อเดิมที่เสียหายจากอุทกภัย ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2565 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๔ ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.7/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองกลับ สายที่ 2 บ้านนางแมว สิระริน ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.เก้าเลี้ยว) ดำเนินการ 29 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7/65 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.ณดาเฮาส์หาดใหญ่ ถนนขวัญประชา ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ดำเนินการ 28 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม - จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ (PLC) ระบายตะกอนถังตกตะกอน โรงกรอง 1000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 27 เม.ย. 2565
กองจัดหา กจห.17/2565 งานเช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 27 เม.ย. 2565
กองจัดหา กจห.18/2565 งานเช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 183 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 27 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63027490132 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อุ่นไอรัก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565
กองจัดหา กจห.19/2565 จัดซื้อโครงการระบบเสียงตามสาย PWA Channel พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงราย 10/2565 โครงการปรับปรุงเส้นท่อที่ หมู่บ้านกกกาแล ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/65/65 จ้างเหมา โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ปีงบประมาณ 2565 กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/29/2565 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ จำนวน 112,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 22 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/63/2565 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/64/2565 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ปีงบประมาณ 2565 กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก ป.5/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงเรียนอนุบาลไทยธัญญานุกุล ถึง ร้านกาแฟคลองมะพลับ หมู่ 4 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการ 21 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 6/65 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.7/2565 จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอนพร้อมขนส่ง,ขนย้าย สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 20 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 19 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.5/2565 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการ 19 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/79/2565 งานย้ายแนวท่อ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒ กม.ที่ 174+900-กม.ที่ 175+200 (ขวาทาง),กม.ที่ 174+900-กม.ที่ 175+200 (ซ้ายทาง) และถนนทางหลวงหมายเลข 2067 กม.ที่ 0+027-กม.ที่ 0+170 (ขวาทาง) ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 19 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.6/2564 จ้างเหมางานซ่อมแซมฝาถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/89/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก ดำเนินการ 12 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/27/2565 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาสะเดา ดำเนินการ 12 เม.ย. 2565
กปภ. สาขานครปฐม 1/2565 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว และวางท่อประปา สำหรับ บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ 10 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-024/2565 จ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-คลองชลประทานพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 11 เม.ย. 2565