จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-019/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-018/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/11/2564 งานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนเลียบคลอง 5 ฝั่งขวาใต้ ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านอาภู ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/8/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 214 ด้านขวาทาง ช่วง กม.205+860 ถึง กม.207+880 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-4/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 14/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่าน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-014/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น) ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-012/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-011/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-013/2564 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง ดำเนินการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 11/2564 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 12/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝั่งเทศบาลดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 13/2564 งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/2/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด ระหว่าง กม.7+830 - ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 95/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม 1/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 2/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง 3/2564 งานย้ายแนวท่อถนนสายแยก ทล.404 – บ.ท่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (ตง.3026) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+500 ถึง 1+925 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองรั้ว-คลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/33/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563