จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/1/2563 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการเพิ่มสุข ของ หจก.เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003 ม.4 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.2/63 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บมจ. ซีพี ออลล์ 60/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.7/63 ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/2/2563 พิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้งของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-005/2563 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/3/2563 จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 320,000 ขวด ดำเนินการ 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 5/2563 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินการ 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสะเดา 1/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ ด่านศุลกากร (ด่านใหม่) ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ดำเนินการ 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/32/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่่ายน้ำ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กปภ.สาขารือเสาะ ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 4/2563 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 001/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 5 (ซอยพัฒนา 6) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 002/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 5 (ซอยพัฒนา 3) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.05/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กุลธนาเรืองกิตติ์ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.1/63 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายภาคิน จงมีสุข 40/117 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/63 ดำเนินการ 29 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/6/2563 จัดซื้อปูนขาว จำนวน 83,760 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 28 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-6/2563 โครงการวางท่อเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการสูบน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนบริเวณขุมเหมืองสินทอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า ดำเนินการ 28 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/2/2563 จัดชื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด 65% (ปูนคลอรีน) จำนวน 1,050 ถัง (ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 25 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานครราชสีมา 5/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ 25 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 3/2563 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา เริ่มจากถนนสี่แยกสวนผัก ถึงท่าน้ำบ้านคุณอุดม ระหงษ์ หมู่ที่ 1,10,11,9,2,3 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ดำเนินการ 24 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/5/2563 งานวางท่อส่งน้ำจากคลองนางรองลงหนองทะลอก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง ดำเนินการ 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา 1/2563 งานจัดซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10 % แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ ดำเนินการ 18 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/3/2563 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 17 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/1/2563 งานติดตั้งท่อประปาสำหรับโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกของกรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 17 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 2/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 17 ต.ค. 2562