จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-26/2561 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 09/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท ณัฎยา เอ็นทีเอส จำกัด หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต 3/2561 งานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย โครงการฟรีโม่ ศรีสุนทร ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 60/2561 โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 8/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาปากท่อ 02/2561 งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กองจัดหา กจห.21/2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวม 33 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค. 4/2561 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตร วัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 งาน เลขที่ ป.11110161528 และ ป.11110161546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 56/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต 4/2561 งานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ศุภาลัย ของงานโครงการ ศุภาลัย พรีโม่ ภูเก็ต (เฟส 2) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 20 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 61/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณปลายท่อบ้านวังมะเดื่อ ม.3 ต.จอมบึง ถึงบ้านเขากลางตลาด ม.3 ต.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 20 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/22/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการสินธานี อเวนิว โครงการ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการ 20 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2561 งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาตรัง 9/61 งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางยุวดี หลักเพชร ขยายเขต ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง หมู่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.8/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ 6/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ (สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว) ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ 7/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หน่วยบริการบุณฑริก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.บุณฑริก) ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ 8/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 1 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ (บ้านพัก ผจก.เดิม) หน่วยบริการบุณฑริก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.บุณฑริก) ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาลำปาง กปภ.สาขาลำปาง 1/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า ดำเนินการ 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 2 65/2561 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 18 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/22/2561 โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจิตตะยโศธร (แยกจากถนน พ.ศ.2462 ช่วงบ้านเดื่อ-บ้านคำแข้) ตลอดสาย ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง ดำเนินการ 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาชุมพร 1/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราวหมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินการ 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ดำเนินการ 11 เม.ย. 2561