จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 72/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/34/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.6/2563 งานกำจัดตะกอน ดำเนินการ 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.๒/๔๘/๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าอำเภอด่านขุนทด - หน้าประปาด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ดำเนินการ 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/49/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด บ6/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของนางแสงกุหลาบ วงษ์กิจ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด ดำเนินการ 6 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2563 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว Class C พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/48/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.หนองประจักษ์) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/49/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านนิคม) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/50/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 8/2563 จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยบ้านในหมวด ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/47/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ชุมชนระบาย 10 และชุมชนวัดเสนานฤมิตร (ชลประทานหนองแค) ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาละหานทราย 1/2563 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย , ยกเลิกท่อเดิมที่ซ้ำซ้อนกับท่อเมนที่ว่งใหม่ หมดสภาพใช้งานเพื่อลดน้ำสูญเสีย ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-038/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/16/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาท่าวังผา (เชียงกลาง - ปัว) อำเภอปัว - เชียงกลาง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/27/2563 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/28/2563 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/29/2563 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาส่วง) ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/43/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนศรีเสนา ถึง ซอยวิทยาลัยเสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/44/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยโกดังจักรพันธ์ - บ้านเลขที่ 123/8 ม.4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/45/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/46/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างโรงแรมสิงห์ชัย เทศบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/43/2563 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๒ (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงระบบประปาหลังรับโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ระยะที่ ๑ (เฉพาะบ้านสร้างคอม หมู่ ๑, บ้านสร้างคอม หมู่ ๒, บ้านโพนฆ้อง หมู่ ๔ , บ้านดงผักเทียม หมู่ ๕, บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘, บ้านสร้างคอม หมู่ ๑๐, บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๑ บ้านไทยสวรรค์ หมู่ ๑๒ ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (สร้างคอม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 1 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/46/63 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100%) งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย,น.ศรีบุญเรือง,น.นากลาง,น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 1 เม.ย. 2563