จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-055/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแหลมฉบัง บริเวณตำบลทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.10/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย)(กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-056/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจันทบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่คลองห้วยอ่าง ถึง สถานีผลิตน้ำพลิ้ว-แหลมสิงห์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สพ.06/2564 จ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท พนาแอสเสท จำกัด หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/54/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พยอมซอย 2 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/52/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 2/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านปางหมูจากปากทางสักสวยรีสอร์ท (ฝั่งขวา) - ปากทางบ้านพักเกษตร ตำบลปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 85/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. สาขานครนายก 7/2564 จ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/70/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ - บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/71/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 007/2564 งานโครงการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านชัชชญา หมู่ 8 ตำบลกุดนกเป้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/72/2564 งานก่อสร้างระบบผลิตใหม่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 1/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาส ซ.1 (ฝั่งขวา) จากสี่แยกปางล้อนิคม – สามแยกนาหมากปิน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/49/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยรัตน์พล ต.เขาสามยอด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง 1/2564 งานวางท่อเสริมแรงดันที่ บ้านป่าเส้า ซอย 5,6 หมู่ 2 ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง 1/2564 จ้างงานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาวัฒนานคร 01/2564 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/70/2564 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขารัตนบุรี (แม่ข่าย) และปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 140 ลบ.ม./ชม. เป็น 240 ลบ.ม./ชม. ที่หน่วยบริการท่าตูม กปภ.สาขารัตนบุรี(น.ท่าตูม) ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/71/2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 140 ลบ.ม./ชม. เป็น 240 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเขมราฐ ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กองจัดหา กจห.5/2564 จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี ระยะที่ 1 อำเภอนาทวี – จะนะ จังหวัดสงขลา ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/13/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนโชตนา ตั้งแต่หน้า กปภ.สาขาฝาง ถึงบริเวณสี่แยกขัวเจ้ทา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง ดำเนินการ 18 ก.พ. 2564