จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห. 95/2562 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/8/2563 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 5 ถึง คลอง 7 คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 20 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 1/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ โฉนดเลขที่ 4417 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 20 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/7/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานสี่ขวา ฝั่งตะวันออก (กลุ่มหมู่่บ้านโอทอป) หมู่่ที่ 10 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/6/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณถนนทางเข้าวัดศิวาราม หมู่ที่ 5 (ชุมชนสันติสุข) ต.บ่่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/37/2562 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 18 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62117246730 โครงการย้ายแนวท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 420 ตอนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.7+000 (ซ้ายทาง) ถึง กม.7+515 (ซ้ายทาง) ดำเนินการ 18 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก 1/2563 จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านสิริพลัส โครงการ ๒ บริษัท ช.สิริพัฒนา จำกัด ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 18 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/35/2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำพลับพลาทรงงาน กปภ.สาขาเบตง ดำเนินการ 15 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 8/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารบ้านพักบุคลากร (ส่วนที่ 1) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 15 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/34/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี ดำเนินการ 15 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 15 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/36/2562 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 15 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 004/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 8 (บริเวณช่วงถนนนรราชอุทิศ (เทศบาล 8) ถัดจากวัดยิ้มมาถึงถนนพระราม 2) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 14 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/33/2562 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการลำภูรา กปภ.สาขาห้วยยอด ดำเนินการ 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/006/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 กปภ.สาขาชลบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.94/2562 เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network (VPN) การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 7/2563 งานวางท่อเสริมแรงดันจากถนนมาลัยแมนถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 6/2563 งานวางท่อส่งน้ำแยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาลำปาง กปภ.สาขาลำปาง 1/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/5/2563 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 360,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก 1/2563 งานประกวดราคางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ ่บจ.เจ-บิคส์ เทรดดิ้ง หมุ่ 2 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) ดำเนินการ 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.01/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินลาด หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.1/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา เข้าบริเวณบ้านห้วยนา หมู่ที่ 20 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/4/2563 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 6 ถึงคลอง 7 ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562