จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/12/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยถุงทอง หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 27 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 17/2564 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ./ชม. เป็น 1,500 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/35/2563 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโซนสนามบิน จังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-028/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-029/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 เลียบคลอง 16 หมู่ที่ 2,18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สงขลา 2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาห้วยยอด 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายท่าประดู่ - โรงเลื่อย หมู่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 18/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทุ่งบัวทอง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ดำเนินการ 26 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขากระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2) (ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนกาญจนวิถี ถึง ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-021/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราขา ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-020/2564 วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-023/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 13,14 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-022/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช 4016 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4, 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-024/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-025/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด (น.เขาสมิง) ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-026/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 หมู่ที่ 6,19 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-027/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 15,16 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 16/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลเจ้า หมู่ 1 และ 18 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/10/2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. (ดงเมือง) พร้อมประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/11/2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-010/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-017/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-016/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-015/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี ดำเนินการ 24 พ.ย. 2563