จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.23/2565 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบผลิตขนาด 1,000 เป็น 1,600 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 23 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/91/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ที่ 1 จำนวน 9 กปภ.สาขา (รวมหน่วยบริการ) ระยะเวลา 36 เดือน ดำเนินการ 20 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/92/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ที่ 2 จำนวน 11 กปภ.สาขา (รวมหน่วยบริการ) ระยะเวลา 36 เดือน ดำเนินการ 20 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.005/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เอ็น.พี.ซี การโยธา จำกัด โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ดำเนินการ 20 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต 1/2565 ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ โรงกรองน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 20 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาวัฒนานคร 08/2565 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการ 20 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวง 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ระหว่าง กม.12+440 - กม.13+240 ตำบลบ้านยาง ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ดำเนินการ 19 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.24/2565 จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/90/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสะพานห้วยมุก ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี) ดำเนินการ 17 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 34/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(ปลายน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 17 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.1/2565 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำคำขอเลขที่ RQ1125/650001863 โครงการหมู่บ้านอนันตราไลท์ บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2565 งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ กปภ.ข.๒ ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.22/2565 โครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.21/2565 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2565 งานจัดเตรียมบ่อบาดาล ขนาด ๖๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ บ่อ บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองม่วง กปภ.สาขาบ้านหมี่ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2565 งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. และ 120 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองน้ำโคกเจริญ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/68/2565 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาชุมแพ ดำเนินการ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/31/2565 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 335,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 9 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.20/2565 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี ๒๕๖๕ ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2565 งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. และ 120 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองน้ำโคกเจริญ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 01/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2565 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม ดำเนินการ 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/30/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.45/2565 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.44/2565 งานปรับปรุงระบบผลิตจ่ายน้ำประปาสถานีผลิตน้ำราชช้างขวัญ (แม่ข่าย) จังหวัดพิจิตร ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565