จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.006/2565 งานเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำขนาด 160 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 หม้อกรอง และโรงกรองน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 หม้อกรอง สถานีผลิตน้ำปลายคลอง 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 13/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านเกษม หมู่ที่ 2 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาจันทบุรี 9/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท วิชั่นนารี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริเวณ หมู่ 4 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 09/2565 งานจ้างเหมาขุดลอกสระพัก ตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ.2/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ หจก.พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง (ก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนรองสารวัตร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด) ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังวหัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 2 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 002/2565 งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 6 บริเวณสามแยกไปแสมดำถึงวัด วิสุทธิวราวาส(วัดกลางคลอง) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 7/2565 ประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 33/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(ปลายน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/10/2565 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้านเฟิร์ส (โนนตุ่น) ของ บจก.ช้างประทาน ดีเวลลอปเมนต์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 45/2565 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองตายาย ซอย 4 ,4/1 , 4/2 , 4/3 , 4/7 และ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพาน 2/2565 โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (แม่ข่าย) ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-025/2565 งานจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.4/65 งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน จำนวน 8 เครื่อง ถังตกตะกอน 1,500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำมาบประชัน ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.5/65 งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน จำนวน 6 เครื่อง โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2565 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ดำเนินการ 30 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 46/2565 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองตายาย ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 30 พ.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ 4/2565 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ถนนคลองขนาน-ตลิ่งชัน ม.3 บ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการ 27 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/67/2565 จ้างเหมา เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๒๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 26 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.25/2565 จัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการเข้า - ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4 ดำเนินการ 26 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 32/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(ปลายน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 25 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต 2/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน โรงกรองน้ำบ้านบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6/2565 ประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำป่าตัน ดำเนินการ 25 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 31/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำพนมทวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 24 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาชัยภูมิ 1/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าที่ดินโครงการโชคทวี 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.2/2565 งานปรับปรุงระบบระบายตะกอน อาคารผลิตน้ำขนาด 500 ลบ.ม/ชม. สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 24 พ.ค. 2565