จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/41/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซน MM-02 (ท่าแค) สถานีผลิตน้ำนาท่อม กปภ.สาขาพัทลุง ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/7/2563 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย) ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/11/2563 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานนีแม่ข่าย กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) ขนาด 300 มม. ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/10/2563 งานปรังปรุงมาตรวัดน้ำหลัก สถานีจ่าย ภูเขาแก้ว ขนาด 200 มม.พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/8/2563 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามุกดาหาร(น.หว้านใหญ่) ขนาด 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/9/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flow Meter ชนิด insert พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาสุรินทร์ (แม่ข่าย) ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 9/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาบางสะพาน ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.100/2562 ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC ดำเนินการ 27 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/39/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซน MM-01 (เขาเจียก) สถานีผลิตน้ำนาท่อม กปภ.สาขาพัทลุง ดำเนินการ 27 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/4/2563 ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการ 27 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 005/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 6 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 27 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.98/2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 26 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-8/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการ 26 พ.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.1/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการบ้านจัดสรร บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนท์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) ดำเนินการ 26 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/5/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 บจก.สกลโฮม พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ดำเนินการ 26 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/4/2563 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๓๔+๕๙๐ - กม.๔๗+๔๗๖ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์ 1/2563 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านม่อนไม้ซาง ชุมชนบ้านหนอง ม.1 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ (น.บ้านด่านนาขาม) ดำเนินการ 25 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.96/2562 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 0001/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 25 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 7/2563 โครงการวางท่อส่งน้ำทดแทนการซื้อน้ำประปาบริษัทเอกชน(RO) บริเวณบ้านปลายแหลม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/6/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) กปภ.สาขาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/3/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแห่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62117315712 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ดีสมายล์ เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ อนัญญาโมเดิร์นทาวน์ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2562 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันมหาราช กปภ.สาขาตรัง ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/007/2563 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานจำนวน 10 ห้อง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 21 พ.ย. 2562