จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/65/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในและระบบระบายน้ำ กปภ.ข.2 ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่สอด บ1/2564 ซื้อ Ultrasonic Flow Meter (Mobile Type) ดำเนินการ 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/58/2564 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาผักไห่ ดำเนินการ 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/57/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสระจันทร์ หมู่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/59/2564 ปรับปรุงทางลาดคนพิการและก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมถนนภายใน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ดำเนินการ 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/16/2564 งานปรับปรุงถังตกตะกอน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ดำเนินการ 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/12/2564 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/15/2564 งานปรับปรุงสะพานทางเดินและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา ดำเนินการ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.11/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไทรโรงโขน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) ดำเนินการ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/55/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/56/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านทรายซอยซุ้มปูน - สะพานวัดบ้านทราย ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ดำเนินการ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/14/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนโชตนา ตั้งแต่หน้า กปภ.สาขาฝาง ถึงบริเวณสี่แยกขัวเจ้ทา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง ดำเนินการ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-055/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแหลมฉบัง บริเวณตำบลทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.10/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย)(กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-056/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจันทบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่คลองห้วยอ่าง ถึง สถานีผลิตน้ำพลิ้ว-แหลมสิงห์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สพ.06/2564 จ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท พนาแอสเสท จำกัด หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/54/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พยอมซอย 2 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/52/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 2/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านปางหมูจากปากทางสักสวยรีสอร์ท (ฝั่งขวา) - ปากทางบ้านพักเกษตร ตำบลปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 85/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. สาขานครนายก 7/2564 จ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/70/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ - บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/71/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 ก.พ. 2564