จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-042/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม 2/2563 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-043/2563 งานผลิตน้ำประปาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สขาจันทบุรี ดำเนินการ 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/60/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านป่าเพ็ด ม.2 , บ้านเพชรมงคล ม.7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ดำเนินการ 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 76/2563 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 73/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/52/2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.31/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด บ7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ น.ส.ปรานิศา อัญญโชติ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 75/2563 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 74/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีส่งน้ำห้วยกรด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/59/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัท ทิพทิฆัมพร จำกัด บริเวณ ถนนเลียบคลองเกาะเกรียง หมู่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/58/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านจระเข้หิน หมู่ 1,หมู่ 2 ,หมู่ 3 และ หมู่ 8 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรีจ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/57/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านการเคหะ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ขง7/53/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/51/2563 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-039/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท (ครั้งที่ 2 ) ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/52/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อสถานีผลิตน้ำแรงต่ำทองหลางถึงบ้านบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิสาขาบ้านนา ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/53/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง (ครั้งที่2) ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/54/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ปากช่อง-ท่ามะนาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/56/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน ถึงศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/55/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อกปภ.สาขาบ้านหมอ ม.5 ต.บ้านหมอ ถึง สะพานช้าง ม.1 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง 7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายนาเมืองเพชร – คลองนา หมู่ 4 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ดำเนินการ 8 เม.ย. 2563