จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-056/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำสถานีผลิตพลิ้ว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 8 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 6/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บ้านโคกสง่า ซอย 4 ถึงทางเข้าวัดโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 8 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.09/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านสง่างาม ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.74/2562 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 8 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างจัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 7 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2563 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 จำนวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) ดำเนินการ 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.5/2562 งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 7 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.69/2562 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 71,157 ท่อ พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.27/2562 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดำเนินการ 6 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๓๓๘,๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ดำเนินการ 5 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/77/2562 งานวางท่อพร้อมระบบสูบจ่ายจากสถานีจ่ายน้ำท่าพระไปสถานีบ้านเป็ด และสถานีจ่ายน้ำบ้านโกทา เพื่อเสริมศักยภาพระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) ดำเนินการ 2 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 7 ดปภ.ข.7/53/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถนนโยธาธิการ หนองคาย ๒๐๑๗ ชุมชนสวนอ้อย -ชุมชนหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.68/2562 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 1 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 54/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายสุรชาติ เอื้อเกิดอารีย์ บริเวณ หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ดำเนินการ 1 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและดูแลสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62077563903 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านสวัสดี 11 จำกัด โครงการบ้านสวัสดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.002/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.1,2,7 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ดำเนินการ 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62077533341 งานวางท่อขยายเขตให้ บริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด โครงการเดอะ เพอร์เฟค พาร์ควิลล์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพระพุทธบาท 4/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับโครงการจัดสรรที่ดิน HILL HUT SAOHAI บริเวณ ม.๗ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ดำเนินการ 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-053/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำทุ่งสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ดำเนินการ 26 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-054/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำคลองนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ดำเนินการ 26 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-055/2562 น้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ดำเนินการ 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 5/2562 จ้างเหมาย้ายแนวท่อออกจากเขต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 26 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.5/27/2562 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 ดำเนินการ 26 ก.ค. 2562