จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพาน 2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านทุ่งโป่ง -ห้วยลึก และซอยอาคารเอนกประสงค์ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ดำเนินการ 29 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.87/2563 จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 29 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2564 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 7,869 ท่อ พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 28 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/5/2564 สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 28 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-071/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 28 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาแพร่ 6/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 551/2563 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณทางแยกยี่สาร – หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 111/2563 จ้างก่อสร้างจ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 110/2563 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 108/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 107/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 106/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.4/2563 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยบ้านหนองนาเกลือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.85/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.84/2563 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลำปาง ดำเนินการ 23 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/35/2563 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,355 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 23 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/22/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ เฟส 2 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 23 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.86/2563 โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 23 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2564 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 22 ก.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโต๊ะแม หมู่ 5 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ดำเนินการ 22 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 105/2563 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 21 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/070/2563 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(พ) สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 21 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 15/63 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ สนง.เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ.17 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 18 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.15/2563 งานขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง บริเวณถนนหนองคล้า ซอย 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 18 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 15/2563 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจ. ที่ดี แอสเชท หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 18 ก.ย. 2563