จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/52/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำปักธงชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ดำเนินการ 21 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 3 32/2562 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำวังยาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 20 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.1/2562 จ้างเหมางานวางท่อระบบส่งน้ำประปาภายในสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ 20 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาตรัง 3/2562 งานจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ เนื่องจากโครงการก่อสร้างขยายเส้นทาง สายบ้านนาหมื่นราษฎร์-บ้านโคกมะพร้าว อ.เมือง จ.ตรัง กปภ.สาขาตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 20 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-039/2562 งานจ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/23/2562 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอนโรงกรองน้ำบ้านถ่อนและหนองประจักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/24/2562 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอนหน่วยบริการหนองวัวซอ หน่วยบริการนากลางและ หน่วยบริการหนองอ้อ-โนนหวาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (งบทำการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/25/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อจ่ายน้ำและท่อน้ำดิบ S ขนาด ๒๐๐ มม. ทดแทนท่อเดิมที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากกระแสน้ำพัดขาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินการ 15 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2562 งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยรังสิต - นครนายก ๓๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.9/2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแดง หมู่ที่ 12 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) ดำเนินการ 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2562 งานปรับปรุงระบบประปา โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านท่าศาลา กปภ.สาขาจัตุรัส ดำเนินการ 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/34/2562 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาศรีสะเกษ(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ดำเนินการ 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 3 31/2562 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ย่านชุมชนถนนสาย นฐ.1021 แยกทล.4 – บ้านเกาะศรีจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-37/2562 ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและประปาอาคาร กปภ.สาขานครศรีธรรมราช(หน่วยบริการร่อนพิบูลย์) ดำเนินการ 13 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/11/2562 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance : PM] กปภ.สาขาพะเยา ดำเนินการ 13 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/48/2562 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนหนองแค - หินกอง ระหว่าง กม. ๗๙+๓๗๐ - กม.๘๐+๐๘๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ดำเนินการ 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำครบุรี และสถานีผลิต - จ่ายน้ำจระเข้หิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุ ดำเนินการ 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (แม่ข่ายโนนจาน) ดำเนินการ 11 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/46/2562 จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน กรค .๒ กปภ.ข.๒ จำนวน ๓ รายการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการ 11 ก.พ. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.10 ป.11/2562 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตก่อสร้าง ทางหลวงชนบท ตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่) ดำเนินการ 11 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/45/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลองสะแก ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/6/2562 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากปรับปรุง ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาวง - ต้นชด ตอน 2 ระหว่าง กม.9+794 - กม.10+218 และงานซ่อมสร้างผิวทาง สาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านฉาง อ.วังวิเศษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ดำเนินการ 7 ก.พ. 2562