จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 3/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT จำนวน 2 จุด ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนลำปำ-พัทลุง ระหว่าง กม.2+682 และ กม.2+762 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีสะเกษ กปภ.ส.ศก./2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 10/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2561 งานย้ายแนวท่อประปา ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองบางใหญ่ ตั้งแต่ปากคลองที่เชื่อมกับคลองมะขามเตี้ยถึงสะพานถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ถาวร) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/74/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับที่ว่าการอำเภอปากพลี บริเวณ หมู่ที่ ๓ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี และเทศบาล ๑๖ สายหนองรี อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.9/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.31/2561 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561 ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.32/2561 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/27/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองโน บ้านดอนบม ม.10 – ทางเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 11/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยสุภัทรพันธ์) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/23/2561 งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 ตอนดอนไชย-ผาเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ดำเนินการ 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-020/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท ซอยหนองจับเต่า-สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา(พ) ดำเนินการ 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต 5/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย โครงการเบลล่า ถลาง ภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/26/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) ดำเนินการ 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 08/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศึกษาด้วง ม.๒ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 09/2561 งานวางท่อประปาขยาขเขตจำหน่ายน้ำ ทางตรงซอย ๑ ม.๕ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไทยโปโลคลับ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 10/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/72/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.13+665- กม.14+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ดำเนินการ 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/73/2561 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา-แยก ร.พ.อานันทมหิดล ระหว่าง กม. ๑๕๕+๖๓๐ - กม. ๑๕๖+๐๗๕ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 11 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.005/2561 จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำสถานีผลิตน้ำบ้านฉาง สำนักงานบ้านฉาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 11 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.006/2561 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณถนนสายเทศบาล 46 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ดำเนินการ 11 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 58/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ดำเนินการ 9 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/61 ดำเนินการ 9 พ.ค. 2561