จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/80/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.10/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซอย1 หมู่ที่ 8 ตำบลบึง (ชุมชนหนองหว้า) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.11/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.11/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-56/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ดำเนินการ 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.3/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.กรีนเมโทร โครงการดิเอนทรีโอ-อุดรธานี ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง ดำเนินการ 16 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/89/2562 ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตราสัญลักษณ์ กปภ. ดำเนินการ 16 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.75/2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสแกนแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 56/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ดำเนินการ 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 6/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ ชุมชนบัวแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพะเยา 4/2562 งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา ดำเนินการ 15 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.21/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำโรงพยาบาลพุทธชินราช บริเวณบึงแก่งใหญ่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก) ดำเนินการ 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62087254549 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 14 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2563 จัดซื้อผงปูนครอรีนชนิด 65% จำนวน 533 ถัง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 13 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/79/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน ดำเนินการ 13 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/88/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประจำปี 2563 ดำเนินการ 13 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก 2/2562 จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 13 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.70/2562 งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 55/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/78/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.๖ สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-53/2562 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมกับเครื่องรับและแสดงผลแบบพกพา ดำเนินการ 8 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-54/2562 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2562