จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 003/2565 งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ บริเวณถนนสายชลประทานบ้านโคก (สค.ถ 33-020) หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-31/2565 งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ ของกปภ.สาขาทุ่งสง ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/92/2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 9/2565 ประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำแม่กวง ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.47/2565 ผงปูนคลอรีนชนิด ๖๕% (Calcium Hypochlorite) จำนวน 1,121 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 16 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.46/2565 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 4,240 ท่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2565
กองจัดหา กจห.29/2565 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ-ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2565 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)12/2565 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้าน เจติยา พร็อพเพอร์ตี้ เฟส 2 ของ บริษัท เจติยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพาน 3/2565 โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน(แม่ข่าย) ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาเกาะคา 3/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลลำปางหลวง ที่บ้านลำปางหลวง ถึงทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ที่ กม.6+203 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก 6/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ ปากซอยวังไม้ขอน หมู่ 1 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กองจัดหา กจห.27/2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 10/65 งานดูดตะกอนบริเวณปากคลองอู่ตะเภา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65067248027 งานซ่อมแซมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65067226834 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/89/2565 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/50/2565 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน สถานีผลิตจ่ายน้ำพิบูลสงคราม 2 กปภ.สาขาลพบุรี ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/91/2565 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส กปภ.สาขาปทุมธานี ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 2/2565 กลาง โครงการงานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 5 เดือน ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.6/65 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฮาบิแทท ทู จำกัด 565 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.29/65 ดำเนินการ 10 มิ.ย. 2565
กองจัดหา กจห.26/2565 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (DMAMA) ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 10 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางวรรณา บุญช่วย ถนนปกครองพัฒนา 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ดำเนินการ 9 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/88/2565 งานเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำแสวงหา จำนวน 1 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2565