จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/62/2562 วางท่อเสริมแรงดันเพื่อเพิ่มน้ำจำหน่ายและแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนบริเวณแยกลำพระเพลิง ถึง ทางหลวงหมายเลข 304 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ดำเนินการ 17 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/64/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ แยกหนองสาหร่าย ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 17 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-051/2563 งานวางท่อเชื่อมระบบจากสถานีจ่ายน้ำมาบตาพุด-สี่แยกศูนย์ราชการพร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2563 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 12/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนดอน 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8853 งานจ้างเหมาทอยสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-38/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชอาญัติ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.32/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 และระบบท่อส่ง-จ่าย (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-050/2563 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองบัว พร้อมวางท่อให้แก่ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 3/2563 งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/63/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อทางแยกส้มป่อย - วัดหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 77/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กปภ.สาขาด่านช้าง กปภ.สาขาอู่ทอง และกปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินการ 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-37/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-048/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-049/2563 งานวางท่อพร้อมระบบผลิตส่งเชื่อมโครงข่ายการจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 11/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ครั้งที่ 2 ดำเนินการ 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยังสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต(ระยะที่ 2) ดำเนินการ 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-044/2563 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพจากสถานีจ่ายน้ำเพ-สี่แยก IRPC พร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินการ 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-045/2563 ค่าวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-047/2563 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองขุดและก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบคลองวังโตนด ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-046/2563 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง3 บ้านฉาง – ระยอง บริเวณอำเภอบ้านฉาง - อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/54/2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-041/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 10 เม.ย. 2563