จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านคำบอน จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำพอง ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/14/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างสะพานชุมชนกุดเป่ง ม.6 (ถนนจันทร์วีรศักดิ์ - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 9 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/12/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 219 จากโรงกรองน้ำ กม.7–หน้า กองร้อย อส.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/13/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/9/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านเปรมประชา คันทรีวิว หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/13/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/12/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/6/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 006/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แสนสุข ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62127026771 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แกรนด์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริเวณซอย บ้านสวน-พระยาสัจจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.๖/11/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/9/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/10/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.102/2562 จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ดำเนินการ 2 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.101/2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2563 ดำเนินการ 2 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.97/2562 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 20,749,230 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-9/2563 ปรับปรุงโรงกรองน้ำ พร้อมถังกรองน้ำโครงสร้าง คสล. ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. (ขนาด 13x50 เมตร) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/2/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านโคะอิ บริษัท อิสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด ถนนพิมานชล 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/8/2563 งานก่อสร้างเสารับท่อ S ขนาด 150 มม. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสะพานข้ามลำห้วยจิก ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1051 สายถนนผังเมืองรวมบ้านไผ่ (สองข้างทาง) ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/7/2563 งานวางท่อ HDPE OD.225 มม. ข้ามลำห้วยจิก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-008/2563 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคภายในเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.3/2563 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 99/2562 จ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบงานธุรกิจ (SAP Archive) ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/40/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซน MM-08 (อ.เมืองสตูล (เสริมแรงดัน)) สถานีเพิ่มแรงดันสำนักงาน กปภ.สาขาสตูล ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562