จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 4/2563 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณเชื่อมต่อซอยปล่องเหลี่ยม 1 ถึงซอยปล่องเหลี่ยม 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ดำเนินการ 9 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/630007357 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 2) ม.10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ 9 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.91/2563 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ PWA Cyber Security ดำเนินการ 8 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-007/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 16 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 8 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/4/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ดำเนินการ 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-006/2564 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 7 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา 1/2564 จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม สถานีจ่ายน้ำ สนงกปภ.สาขาสงขลา งบประุมาณ 2564 ดำเนินการ 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/2/2564 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓๕๙,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดำเนินการ 6 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/1/2564 แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน จำนวน ๗,๑๙๖ ม้วน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้ง (ปอนด์) จำนวน ๒๖๒ ม้วน ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-005/2564 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 6 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-004/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 6 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 16/63 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.พีวีโอมมิ่ง(พราวเรซิเดนซ์ บ้านพรุ) ถ.ภาษีเจริญ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 5 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-002/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาตรัง 1/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอัจฉราเฉลิม ไฟร์เฟรา ฟอน เก็มมิงเก็น หมู่ 5 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการ 2 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.90/2563 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 2 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.89/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 2 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/6/2564 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 798,650 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 1/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-001/2564 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ 1-8 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด ดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/118/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จังหวัดสิงห์บุรี (บางกระบือ) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 30 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.88/2563 ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ ดำเนินการ 29 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/30/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 สายนากระแซง ถึง เดชอุดม ถึง วารินชำราบ ถึง อุบลราชธานี (ช่วงสะพานเสรีประชาธิปไตย ถึง วารินชำราบ) กปภ.สาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 29 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/27/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี-เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดำเนินการ 29 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กปภ.สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดำเนินการ 29 ก.ย. 2563