จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/75/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 3/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนขุมประพาส จากแยกหน้าโชว์รูม ISUZU ( บ่อ PRV ) - สำนักงานทางหลวงชนบท ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 4/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าการประปาสาขาแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม - ถนนขุนลุมประพาส ซ.2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. 28/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ บมจ.อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เลขที่ 123 ม.5 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.7/2564 เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/73/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/72/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/60/2564 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง กปภ.สาขาธัญบุรี ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/61/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 13 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 64027432747 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พยอมซอย 25 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/63/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวลาน - ดอนพุทรา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/62/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรณชัย หมู่ 7 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย 11/2564 งานย้ายแนวท่อออกจากเขตที่ดิน นางมัณฑนา มีเดช โฉนดเลขที่ 12489 เลขที่ดิน 10 ระวาง 4927I0640-2(1/2000) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงราย 5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจ.บุญมีมาก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 86/2564 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านณัฐยาบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 10/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ บรรจบมาตร ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.13/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาชนแดน ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.12/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาบางมูลนาก ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-20/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2564 งานปรับปรุงสะพานทางเดินและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ แพสูบน้ำแรงต่ำแม่กวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่สาย 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 158/2564 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านศรีบางปลา ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 88/2564 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3374 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 89/2564 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเขาย้อยเมืองใหม่ ซ.1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/66/2564 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอนแยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม ตอน 1 บริเวณ กม.148+350 และ กม.148+725 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564