จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 10/2561 งานซ่อมแซมหม้อกรองน้ำ โรงกรองน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 4 หม้อกรอง กปภ.สาขาดใหญ่(พ.) ดำเนินการ 20 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/34/2561 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่โครงการบ้านเอิ้ออาทร จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ดำเนินการ 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.02/2561 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 20 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/63/2561 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่บริเวณก่อสร้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 214 ตอนลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+280-กม.38+480 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 16 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/99/2561 จัดชื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด 65% (ปูนคลอรีน) จำนวน 1,994 ถัง (ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 16 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/62/2561 งานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) (สถานีจ่ายน้ำหนองแวง) ดำเนินการ 16 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-024/2561 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 16 ส.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.24/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/61/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเดชอุดม 2/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนห้วยโลก 2, ถนนศรีมัน และซอยวิสูตรโยธาภิบาล 11 ม.7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ดำเนินการ 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.6/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.เอทีพี เอ็กซ์เพรส หมู่บ้านคริสตัลโฮม 2 เฟส 4 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 1/2561 งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง(บริเวณแยกอ่าวเทียน-หัวสะพาน) ม.3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการ 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 44/2561 โครงการปรับปรุงสำนักงานเก่า ดำเนินการ 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค. 7/2561 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชัยภูมิ 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าที่ดิน หจก.เอ็นทูดีเวลลอปเม้นท์ บ้านมอดินแดง (คุ้มอุดมสุข) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ ดำเนินการ 10 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.65/2561 งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 41/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเดชอุดม 1/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ผัง 2, ม.4 บ.อุดมพัฒนา ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค. 6/2561 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำจากการรับโอนกิจการประปา พื้นที่ตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศีขรภูมิ กปภ.ศข.1/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.โพธิ์ศรีธาตุ , ม.2 บ.ตางมาง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ดำเนินการ 7 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.2/2561 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนคลองจาก-ร่มเย็น หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ดำเนินการ 7 ส.ค. 2561
กปภ. สาขารัตนบุรี กปภ.สาขารัตนบุรี 1/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.โนนบาก, ม.2 บ.โนนแคน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ดำเนินการ 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/60/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกฟันโปง ม.4 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 34/2561 จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว ดำเนินการ 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาละหานทราย กปภ.ปลท1/2561 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ดำเนินการ 6 ส.ค. 2561