จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ดำเนินการ 11 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-25/2561 ย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ (ตั้งแต่หน้าโรงแรมแกรนด์ ถึง ถนนกรุงแสง) เนื่องจากการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 16/2561 งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 2/2561 งานย้ายแนวท่อ บริเวณ ซ.2/2 ถ.อภัยบริรักษ์ ถึง หมู่บ้านเพียรพิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/29/2561 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 54/2561 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/03/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 57/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ดำเนินการ 5 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/02/2561 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน ดำเนินการ 5 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 6/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 4 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/28/2561 รถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครพนม 1/2561 โครงการติดตั้งและวางท่อ บริษัท เอส พร็อพเพอร์ตีี้ 2560 จำกัด สำหรับโฉนดเลขที่ 94217 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กปภ.ข.๙ จำนวน ๑๕ รายการ ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.09/2561 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิต บริเวณ สถานีจ่ายน้ำ และสถานีสูบน้ำดิบ จำนวน9 คน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.08/2561 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ และงานบริการฯ จำนวน 16 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 6 เดือน ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 22/2561 จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 180,000 กิโลกรัม ดำเนินการ 2 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 55/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.หนองดินแดง และ ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 2 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลในโรงซ่อมบำรุง กปภ.ข.๙ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2561
กองจัดหา กจห.20/2561 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการ 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาชุมพร 1/2561 ก่อสร้าง จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราว หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 29 มี.ค. 2561