จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/49/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู ระหว่าง กม.42+325 - กม.42+950 และ กม.31+622 - กม.32+250 จ.ยะลา กปภ.สาขายะหา ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/33/2562 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร - ท่าช้าง ที่ กม.๒๒+๐๕๐ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 61127086970 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวง หมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.29 + 700.000 ถึง กม. 30 + 800.000 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.3/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าบริษัท กล้าแกร่ง จำกัด ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว (กปภ.สาขานครสวรรค์) (น.เก้าเลี้ยว) ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 26/2562 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้ง Tube Settler หน่วยบริการสวนแตง กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 12 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.92/2561 เช่าบริการเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 28/2562 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.91/2561 จ้างเหมารถยนต์โดยสารตู้ปรับอากาศ บริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) สายที่ 3 คันที่ 2 จำนวน 1 คัน ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกระพี้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 27/2562 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำที่มีสภาพที่ชำรุด โดยการติดตั้ง Tube Settler ทดแทนของเดิมที่ชำรุด กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/18/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เขตทางหลวงหมายเลข 212 จากสะพานบ้านปากสวยถึงบ้านพวก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 004/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เสริมแรงดัน) หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/32/2562 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการ เบลล่าวงแหวน - ลำลูกกา คลอง ๓ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/25/2562 งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการ 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2562 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-037/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนริมโขงบ้านกองนาง - บ้านปากมาง ฝั่งขวามือ (ริมโขง) ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.8/2562 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือให้ กปภ.สาขาในสังกัด 26 สาขา จำนวน 1 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/16/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขากันทรลักษ์ 2/2562 งานแก้ไขปัญหาท่อประปาแตกโดยเร่งด่วน บริเวณท่อข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 221 (ตลาดเย็นบ้านบก-ปากชอยบ้านหนองหญ้าลาด) ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.89/2561 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 30 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.90/2561 จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ปี 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/27/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสองห้อง ม.7 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการ 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/26/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหญ้าแพรก ม.11 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 28 พ.ย. 2561