จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/21/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมาย 2067 (บ.บิง) กม.161+281 - กม.162+900 (ด้านขวาทาง) ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/20/2564 งานย้ายแนวท่อการก่อสร้างถนนสายวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (ด้านทิศใต้) ตอน ๓ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ กม. ๑๓+๕๐๐ - กม.๑๔+๙๐๐ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 36/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 37/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านแสนตอ หมู่ที่ 3,5,10 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/19/2564 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กก. จำนวน ๓,๓๑๘ ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/9/2563 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขานครพนม 5522027/17- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับหมู่บ้านนาคาร่มเย็น หมู่3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/18/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดสิม - บ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/20/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 20/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.) ดำเนินการ 23 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 008/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ การเคหะแห่งชาติ (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 23 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 35/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 23 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 34/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ สามร้อยยอดซอย 12 – บ้านพุใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ดำเนินการ 23 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/17/2564 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๑,๖๕๙,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ ดำเนินการ 22 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2563 งานวางท่อ ส่งน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขานราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ 22 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.003/2564 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้การเคหะแห่งชาติ วางท่อขยายเขตประปาโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดระยอง (บ้านฉาง) ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดำเนินการ 22 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/16/2564 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,993 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 32/2564 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 / 2 หมู่ 4 (ซอยโรงชอล์ค) ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1,บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท ก่อฤกษ์ บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณหมู่บ้านยิ่งรวย หมู่ที่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/8/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเดื่อ หมู่ 5 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-032/2564 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-031/2564 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กปภ.ข.1 จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 29/2564 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี (สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2563