จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/68/2563 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-39/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-052/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 08/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณสายหลังวัดหนองค้อ หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 09/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 10/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดินบน – มาบเสม็ดแดง ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7/63 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางสาววันวิสาข์ ทองผ่อง ซ.เพชรวิลเลจ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/57/2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาคลองหลวง 4/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไล โอ บลิสซ์ รังสิต-คลองสอง (ระยะที่ ๕) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการ 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/58/2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย 17/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 78/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.34/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 3) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห 33/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 3) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/14/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้าน ที สเปซ พรีโม่ ของ บริษัท ที สเปซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนมิตรภาพ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/56/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านถ่อน) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาแม่สาย ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาน่าน ป.4/2563 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/11/2563 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาห้วยยอด สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/12/2563 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/66/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคอมมอนทียูคอนโดมีเนียม ถนนเชียงรากถึงบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าสถาบัน AIT อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิสาขาคลองหลว ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชัยบาดาล 1/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/55/2563 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดระหว่างค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ กจห.๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/65/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลผักไห่ ต.ตาลาน อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ดำเนินการ 17 เม.ย. 2563