จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแยกการไฟฟ้า-บ้านหัวนา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.14/2564 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 94/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บ้านหนองขอน อำเภอปราณบุรี ,หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 13+039 - 15+800 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/74/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/73/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย,น.ภูสิงห์,น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่สาย 2/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ คุณภารดี ภัคธนาเดชานนท์ บริเวณ หมู่ 6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 64037185488 งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ ๑ และ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.13/2564 จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2564 ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2564 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,800 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาน่าน ป.4/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฉนดเลขที่ 52129 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครราชสีมา กปภ.สาขานครราชสีมา/3/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท โชควิวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการหมู่บ้านอยู่สบาย โครงการ 26 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2564 งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-22/2564 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 90/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.15/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 93/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านเบญจวัลย์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 91/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านมั่นคงซิตี้ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ. 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านเนตรประไพร 101 (เฟส 2) ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.14/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหล่มสัก ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.11/2564 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 5 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.10/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ดำเนินการ 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ดำเนินการ 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/76/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2564 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง ดำเนินการ 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/70/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่11 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 5 มี.ค. 2564