จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/24/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าเดื่อ หมู่ ๑๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ดำเนินการ 30 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/95/2565 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทางกล ค่า R มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ขนาด 20 มม. (ทองเหลืองชนิดใบพัด) รวมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 เครื่อง ดำเนินการ 29 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-32/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว (สายหลัก) หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ดำเนินการ 29 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/42/2565 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ จำนวน 168,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/93/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/94/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/95/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุรินทร์ ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 004/2565 งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ บริเวณโคกขามเข้าหมู่บ้านสันดาป หมู่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาอุดรธานี 2/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ซ.โพธิ์ทอง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/94/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณระบบประปาหมู่บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ถึงกลุ่มบ้านหัวถนน หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/40/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 24 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/39/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านทอนสำโรง – บ้านคลองไผ่ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ดำเนินการ 24 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/41/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง ดำเนินการ 24 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/36/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโคกโดน-ดินที่สี่ หมู่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสะเดา ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/37/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 13 หมู่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านอุดมทอง หมู่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/35/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวงหมายเลข 42 - เรือนจำอำเภอนาทวี หมู่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/34/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 ซอยชูอุทิศ, ซอยบ้านทุ่งตอ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.๕/๓๒/๒๕๖๕ จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,650 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.48/2565 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 453,700 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/93/2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ระหว่างปี) ประจำปี 2565 ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 36/2565 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (บริเวณสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ถึงสามแยกบ้านสันดาป) หมู่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/33/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนซรีจาฮายา ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสามพราน 1/2565 การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชนะสุ พร็อพเพอร์ตี้ ม.2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 35/2565 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจ.ทองสุข แอสเสท คอร์ปอเรชั่น โครงการ วิลล่าฮิวส์ เฮาส์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2565