จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.5/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 30 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 57/2562 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำเขางู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 29 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-058/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.344 บ้านบึง – แกลง ตอน 1 (บ้านบึง-หนองปรือ) (ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง ดำเนินการ 29 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข./82/2562 งานติดตั้ง มาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณหน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ต.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง) ดำเนินการ 28 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-057/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 28 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข./83/2562 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ ม.10 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) ดำเนินการ 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.12/2562 วางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย 23 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 06/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ ดำเนินการ 28 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/29/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู ดำเนินการ 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 05/2562 งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/54/2562 บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/81/2562 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา 3/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านปิ่นทอง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ดำเนินการ 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.4/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการศุภาลัยไพรด์ เฟส 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 23 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.22/2562 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 23 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.24/2562 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62087460015 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 22 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.23/2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 22 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.76/2562 จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 22 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/80/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.10/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซอย1 หมู่ที่ 8 ตำบลบึง (ชุมชนหนองหว้า) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.11/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.11/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 ดำเนินการ 21 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-56/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ดำเนินการ 19 ส.ค. 2562