จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/43/2565 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,659,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 18 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-34/2565 งานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ จากวัดคลองท่อม (คลองท่อม) ถึงสถานีผลิตน้ำคลองท่อมเร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว (โครงการชลประทาน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดำเนินการ 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) ดำเนินการ 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง - งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงชนบท นม.1018 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านหัวถนน ช่วง กม.ที่ 8+099(ซ้ายทาง) ถึงช่วง กม. ที่ 9+229(ซ้ายทาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 16/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.โชคชัยธานี พร็อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านโชคศิริ หมู่ ๑ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการ 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.6/2565 งานกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการ 14 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/71/2565 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 2,466,325 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 12 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.33/2565 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กปภ. จำนวน 234 แห่ง ดำเนินการ 11 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.34/2565 ซื้อน้ำประปาเพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 3 ถึง คลอง 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 11 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-026/2565 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28,000 เครื่อง กปภ.ข.1 ดำเนินการ 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินการ 11 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-027/2565 งานวางท่อขยายเขตให้ บจ.ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการดีญ่า วาเล่ย์ ศรีราชา 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 11 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/69/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงชนบทหมายเลข ชย.4014 ระหว่าง กม. 1+138 ถึง กม. 1+258 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส ดำเนินการ 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/70/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ระหว่าง กม.222+005 ถึง กม.222+125 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) ดำเนินการ 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 59/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1-พค./3/2565 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 7 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/68/2565 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1-พค./5/2565 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านเตาลวดโยง หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 6 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห. 32/2565 จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โทรสาร ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า และระบบประปา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/96/2565 งานปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบลำเซบาย,โรงสูบจ่ายน้ำและอาคารจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาเลิงนกทา (แม่ข่าย) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ดำเนินการ 5 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.31/2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3/2565 จ้างงานดูดตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน สถานีจ่ายน้ำเขาสำโรง สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม กปภ.สาขาสงขลา จำนวน 9 ถัง ดำเนินการ 5 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.30/2565 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร “น้ำ” การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 4 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-33/2565 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 4 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/96/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๑๗๒,๗๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการ 30 มิ.ย. 2565