จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.01/2564 งานติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกแฝก หมู่ 5 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.2/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 9/2564 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนสุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+350 ถึง กม.3+467 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ 3,บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการบรบือ) ดำเนินการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านนาบุญ ม.๑๐ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีน เวลโกรว์ หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินการ 9 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเสนา กปภ.สาขาเสนา 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามกอ หมู่ 3 บ้านคลองโพธิ์ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 9 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/4/2564 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน ๓๙๕,๐๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/4/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย) ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านนาสาร กปภ.สาขาบ้านนาสาร.1/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงบริเวณหลังป้อมตำรวจสี่แยกเอเชีย ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฟาร์มนาสีนวน) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) ดำเนินการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/32/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง , สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก ดำเนินการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/31/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสะเดา, สาขานาทวี, สาขาระโนด, สาขาพัทลุง, สาขาเขาชัยสน, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, สาขาสตูล, สาขาละงู, สาขาพังลา ดำเนินการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 8/2564 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 4/2564 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 คลองอีจาง – หลุมดิน ตอน1 ที่ กม.95+130 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/7/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/8/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก ดำเนินการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/9/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสร็จ (ป้อมเก้า) ม.11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ดำเนินการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/2/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหารจาง ม.๘ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/30/2563 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 715,275 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 29 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63107337667 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) ส่วนที่ 1,2 และ 3 ซอยหนองกระเสริม 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (Ebidding) ดำเนินการ 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/6/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอู่สง่ายนต์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ดำเนินการ 29 ต.ค. 2563