จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.73/2562 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 9 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.82/2562 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดไดอารี่และปฏิทินพร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ดำเนินการ 9 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-57/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการ 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ 2/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ให้กับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ดำเนินการ 9 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-064/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณสามแยกวัดหนองเค็ด ถึงสี่แยกโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ถนน 319(ซ้ายทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62097145585 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.02/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ 1/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ให้กับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ดำเนินการ 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านโป่ง 2/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ สำหรับบริษัท แสงตะวัน พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคท์ จำกัด ม.9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดำเนินการ 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2562 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.14/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการ 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/91/2562 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๑๒ ถึง คลอง ๑๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๘ ถึง คลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/90/2562 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนคลองหลวง คลอง ๒ ถึง คลอง ๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง ๓ คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/92/2562 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๗ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๖ ถึง คลอง ๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.81/2562 จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2563 ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.25/2562 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา 4/2562 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/57/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ สายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพักเรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.23/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย28 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.01/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/56/2562 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.80/2562 เช่าระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-059/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ ถึงสามแยกวัดหนองเค็ด ม.7 ต.ท่าถ่าน ถนน 304 (ซ้ายทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-060/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณวัดโคกหัวข้าว ม.3 ต.ท่าถ่าน ถึงสี่แยกโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ถนน 319 (ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/55/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานย้ายท่อน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. และท่อจ่ายน้ำขนาด ๑๕๐ มม. สะพานข้ามห้วยศอก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 2 ก.ย. 2562