จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 81/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/74/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/73/2563 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี (ครั้งที 2) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.007/2563 จ้างเหมางานขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองยายร้า ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม 3/2563 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำแรงต่ำขอนตาล กปภ.สาขาแม่ริม ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/72/2563 ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/71/2563 ก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-054/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-41/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 80/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.37/2563 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.38/2563 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาราชบุรี กปภ.รบ.1/2563 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 จำนวน 3 โครงการ บริเวณซอยข้างวัดบ้านฆ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานครราชสีมา 1/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บริษัท ทัช พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการหมู่บ้านเดอะ พลัส (THE PLUS) ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.005/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำมาบข่า 1,000 ลบ.ม/ชม. จำนวน 5 บ่อ ดำเนินการ 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 79/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนบ้านห้วยแห้ง-สถานีจ่ายน้ำทับสะแก ม.1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการ 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/14/2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ดำเนินการ 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/13/2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดำเนินการ 27 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.35/2563 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ CIS ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-40/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาจันดี ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.36/25693 โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-053/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำแปลงยาว กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/67/2563 ค่าปรับปรุงระบบชักน้ำดิบ กปภ.สาขาปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สาย 1/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาแม่สาย จำนวน 4 แห่ง ดำเนินการ 24 เม.ย. 2563