จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 22/2563 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.2057 (ฝั่งซ้ายทาง) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 6 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.3/63 งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 8 เดือน (1 ก.พ. - 30 ก.ย. 63) ดำเนินการ 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 21/2563 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายกองบิน 53 – บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 1+600 – 2+775 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการ 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 19/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 2 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสีคิ้ว 2/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท ที.ที.แกรนด์ มาร์เก็ต จำกัด บริเวณตลาดเทิดไท ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.105/2562 จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 14/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 15/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 17/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 18/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสามพราน ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-010/2563 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำคลองนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขากบินทร์บุรี กปภ.กบ.01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณสำนักงานที่ดินปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี หมู่ที่ 36 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ 26 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 16/2563 งานปรับปรุงสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.สาขาท่ามะกา ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา 1/2563 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/14/2563 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๗ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๖ ถึง คลอง ๗ ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่แตง 1/2563 งานย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางโครงการก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.นาดอกไม้) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.นาดอกไม้) ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแพร่ 1/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ดำเนินการ 23 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.104/2562 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ดำเนินการ 20 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-011/2563 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/12/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามบริเวณซอยคลองสาม 6/4 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/13/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามบริเวณซอยคลองสาม 6/2 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-012/2563 งานวางท่อประปาเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำสถานีผลิตน้ำขวัญสะอาด กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/14/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562