จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 95/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างสาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม ระหว่าง กม. 3+800 - กม.4+500 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-059/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีราชา บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พัดโบกจนถึงข้างวัดไร่กล้วย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-058/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาให้กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-057/2564 งานวางท่อขยายเขตฯ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 8/64 งานดูดตะกอนบริเวณปากคลองอู่ตะเภา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.16/2564 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (DMAMA) ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.02/2564 งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/77/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.12/2564 จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว-(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน กปภ.ตห.1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านสายดงยาง-บ้านวังทอง (ซอยหมอแบน) หมู่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาตะพานหิน(น.ทับคล้อ) ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน - โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan:WSP) กปภ.สาขาตะพานหิน ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/76/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอุบลชาติ 2 หมู่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแยกการไฟฟ้า-บ้านหัวนา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.14/2564 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 94/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บ้านหนองขอน อำเภอปราณบุรี ,หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 13+039 - 15+800 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/74/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/73/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย,น.ภูสิงห์,น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่สาย 2/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ คุณภารดี ภัคธนาเดชานนท์ บริเวณ หมู่ 6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 64037185488 งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ ๑ และ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.13/2564 จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2564 ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2564 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,800 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาน่าน ป.4/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โฉนดเลขที่ 52129 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครราชสีมา กปภ.สาขานครราชสีมา/3/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท โชควิวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการหมู่บ้านอยู่สบาย โครงการ 26 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2564 งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา ดำเนินการ 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-22/2564 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 8 มี.ค. 2564