จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.19/63 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. 20/ 62 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.002/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 4 สถานี ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 23/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารบ้านพักบุคลากร (ส่วนที่ 2) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 9 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63017138722 จ้างเหมากำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ๑ และสถานีผลิตน้ำบางพระ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 9 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63017127170 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดำเนินการ 9 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63017136381 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการ 9 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2563 งานจ้างเหมาเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี (ครั้งที่ 3/63) ระยะเวลา 8 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 9 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.4/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกถนนพิทักษ์บุญยง ซอย 2 ถึง ทางหลวงหมายเลข 101 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 8 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.001/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสายงานผลิต ระยะเวลา 2 เดือน ( ก.พ.63 - มี.ค.63) ดำเนินการ 8 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.5/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศบาล 2 จากสี่แยกสาย ก ถึงโรงเรียนวัชระวิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 8 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.6/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยชากังราว ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 8 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.7/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเลียบคลองสวนหมาก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/17/2563 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 160 เป็น 260 ลบ.ม./ชม. น.บ้านกรวด กปภ.สาขาละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/16/2563 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม.(เดิม) เป็น 180 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/15/2563 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม.(เดิม) เป็น 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 25/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยชุมชนขาวสะอาด ม.3 ต.ศรีประจันต์ และซอยข้างโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข ถึงชุมชนบ้านมะกรูด ม.2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 24/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ จุดดันลอดหอนาฬิกา ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/15/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บริเวณเลียบคลองส่งน้ำที่ 8 (ซ้าย) หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2563 งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/18/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง.50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโซนสูง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 20/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณร้านศรีฟ้าของฝาก ถึงแยกหนองเสือ ต.หนองเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.3/2563 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ดำเนินการ 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-013/2563 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำทุ่งสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 6 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส 2/2563 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจร ทางหลวง หมายเลข 4136 ตอนนราธิวาส-ปาเซปูเต๊ะ ระหว่าง กม.5+897 ถึง กม.8+144 (ซ้ายทาง) กปภ.สาขานราธิวาส ดำเนินการ 6 ม.ค. 2563