จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/98/2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ดำเนินการ 26 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.38/2565 โครงการเช่าระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ PWA Mail ดำเนินการ 25 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห. 37/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ บริเวณสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ (R3) ถนนพหลโยธินหมายเลข 1 (ขาออก) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าน้ำไหลอ่อนเร่งด่วน และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง ดำเนินการ 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 17/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ปิยเวศม์ 2015 โครงการหมู่บ้านเลิศทรัพย์ หมู่ 1ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการ 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65077445530 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ บ้านพฤกษา หนองมน-ชลบุรี (3) (PK139) หมู่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/74/2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กปภ.ข.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3/2565 งานดูดตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน สถานีจ่ายน้ำเขาสำโรง สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม กปภ.สาขาสงขลา จำนวน 9 ถัง ดำเนินการ 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-029/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-030/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ดำเนินการ 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/033/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.51/2565 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.50/2565 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ทำความสะอาดสนามหญ้า พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/73/2565 งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 2,260,200 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 37/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก แยกป้อมตำรวจตาหลวง ม.1 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.49/2565 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65077167406 งานซ่อมบำรุงระบบประปาและอาคาร (ทาสีอาคาร) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.7/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 20 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-028/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบ้านบึง ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/72/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพาน 4/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม 8/2565 งานปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.36/2565 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องมืออ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 26 สาขา ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-35/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 02/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ดำเนินการ 19 ก.ค. 2565