จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/84/2562 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/85/2562 โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/94/2562 งานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองผักไห่ บริเวณวัดย่านอ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ดำเนินการ 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2562 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ สายดอยติ – ลำพูน จังหวัดลำพูน กปภ.สาขาลำพูน ดำเนินการ 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/93/2562 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะอิน - อ. นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250.000 - กม.81+000.000 อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาท่าเรือ ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาย่านตาขาว กปภ.ยข.44/2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง 12/2562 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 6/62 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท ประกายทองวิลล์ จำกัด ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 4135 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 15/2562 จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 16/2562 จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-065/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/58/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บริเวณฟากใต้ของถนนทัศนปทุม (ด้านหลังโครงการบ้านเอื้ออาธร) ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒ (นครพนม- ธาตุพนม) ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.17/62 งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านคลับวิลล่า บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.18/62 งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านสุขเจริญ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก 5/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาหมู่ ๕ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก 4/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖ ต.ปากพลี ไปยัง หมู่ ๖ บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.01/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 13 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.015/2562 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.014/2562 จ้างเหมานิติบุคคลดูแลทรัพย์สิน สถานีผลิตน้ำ สถานีสูบ-จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จำนวน 15 สถานี ดำเนินการ 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.37/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าบุญมี บริเวณสายซอยบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.003/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด บริเวณซอยบัวทิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ดำเนินการ 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62097206949 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดำเนินการ 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.013/2562 จ้างเหมาปฎิบัติงานสำนักงาน จำนวน 26 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาห้วยยอด 2/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 10 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.72/2562 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ และระบบท่อส่ง-จ่าย ดำเนินการ 9 ก.ย. 2562