จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/842564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล 28 ซอย 3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 101/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 224 กม.ที่ 25+162 - กม.25+578 และ กม.ที่ 29+200 - กม.29+930 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ดำเนินการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/76/2564 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม จำนวน 3,320 ท่อ พร้อมขนส่ง (เดือน พฤษภาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน2564) ดำเนินการ 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยก ทล.๓๐๕-บ.คลอง ๓๓ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ดำเนินการ 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล ซอย ๕/๑ ถึงหมู่บ้านโรจน์พิทักษ์ ม.๑๑ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ดำเนินการ 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (ตอนบ้านวัด-ประทาย) ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ดำเนินการ 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/75/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการ 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพาน 4/2564 งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ ต.แม่สุก หมู่ 2,7,9 และ 10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ดำเนินการ 19 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 92/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 98-2564 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 99/2564 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีเพิ่มแรงดันบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/92/2564 โครงการจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ จำนวน 22 สาขา (จัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่) ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-061/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิต สถานีผลิตน้ำวังสำลี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-24/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7x12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 17 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 11/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้านอลิสวิลล์ โดย บริษัท ศุภสิริแลนด์ จำกัด ถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/78/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวลาน - ดอนพุทรา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-25/2564 งานป้องกันการพังทะลายของดิน ริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 96/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคมจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ตำบล โพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-060/2564 งานประสานท่อส่งน้ำสถานีจ่ายน้ำพานทองไปสถานีจ่ายน้ำบางทราย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาฝาง 2/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อที่หมู่บ้านทวีทรัพย์ 1 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขากระบี่ 1/2564 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง โรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-23/2564 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2564 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ รวมจำนวน ๖๔๐,๑๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564