จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 12/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝั่งเทศบาลดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 13/2564 งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/2/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด ระหว่าง กม.7+830 - ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง 3/2564 งานย้ายแนวท่อถนนสายแยก ทล.404 – บ.ท่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (ตง.3026) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+500 ถึง 1+925 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 95/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม 1/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 2/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองรั้ว-คลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/33/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/34/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขากันตัง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการจัดสรรที่ดินของ ดวงตะวันวิลล์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/1/2564 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/8/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านสวน หมู่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/10/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ขนงพระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/9/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรุ้งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.94/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๓) ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม 17/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนซอยกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวััดชลบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม 16/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนหลังวัดอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวััดชลบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-009/2564 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 ดำเนินการ 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 1/2564 ประกวดราคาจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ดำเนินการ 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 10/2564 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563