จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 39/2565 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย บริเวณหมู่ 2 ถึงหมู่บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 3 หมู่ 2 , 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร 6/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากวัดเกาะสะบ้า ถึงบ้านนายประจวบ เย็นศิริ หมู่ 4 บ้านเกาะสะบ้า ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปราจีนบุรี 06/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเกาะคา 65087088158 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลลำปางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ตั้งแต่ กม.6+203 (ด้านซ้ายทาง) ถึง กม.7+721 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห. 40/2565 งานจ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center ๑๖๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/75/2565 มาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-38/2565 จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 431,850 กิโลกรัม ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/25/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการนิรติ เชียงใหม่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม 9/2565 งนาวางท่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท ดี.เค.แอสเสทกรุ๊ป จำกัด โครงการอชิดา หมู่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/76/2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.8/2565 งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางมูลนาก - จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/69/2565 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 368/2565 จัดซื้อผงปูนคลอรีน ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ชนิด 65% พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/44/2565 งานย้ายแนวท่อประปา เนื่องจากอยู่ในเขตที่ดินเอกชน บริเวณสวนยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ช่วง กม.2+200 – กม.2+855 ม.5 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเพชรบุรี 1/2565 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายวีรภัทร ตันติรัตนโอภาส บริเวณโครงการบ้านจัดสรร หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี บ.1/2565 ผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาอุทัยธานี 1/2565 จ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-032/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการ 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/97/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย นพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลย 212 ถึง บ้านบางทรายน้อย (ตอนมุกดาหาร) อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่) ดำเนินการ 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-37/2565 จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๓๙๓ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง) ดำเนินการ 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/100/2565 จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด ๖๕% (ปูนคลอรีน) (ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑,๕๕๒ ถัง พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/101/2565 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๑,๓๖๙,๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/99/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓,๐๔๕,๗๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหาดทับตะวัน หมู่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ดำเนินการ 26 ก.ค. 2565