จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/22/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๒๒๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (โรงกรองทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอรัญประเทศ กปภ.อร.01/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดำเนินการ 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก - งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างวัดราษฎ์ศรัธาธรรม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ดำเนินการ 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/21/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แรงสูงดงเมือง) ,เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๒๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๒ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.2/2563 งานประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลหนองบอนแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.1/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.3/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท ลาน่า เรียลเอสเตท จำกัด ม.12 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.4/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.5/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห 6/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/20/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.8/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/19/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่) , เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๒๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด , เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๒ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-13/2563 โครงการจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน ดำเนินการ 14 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.4/2563 งานวางท่อส่งน้ำขนาด Dia ๓๑๕ มม. จากสถานีจ่ายน้ำหนองกระโดน (กปภ.สาขานครสวรรค์) ไปยังพื้นที่ตำบลเนินขี้เหล็ก (กปภ.สาขาลาดยาว) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดำเนินการ 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/4/2563 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านเบสท์โฮม เลี่ยงเมือง เฟส 2 ของ หสม.นายเสาร์วันดี ภูมิพิเชฐ และพวก หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 1/63 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายสุรสิทธิ์ หงส์วิริยะกุล ถ.ทางหลวงชนบท สาย ค.9 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 13 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-014/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ หน่วยทหารกองพลทหารราบที่ 11 ให้พื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.001/2563 จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) ดำเนินการ 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.20/2563 โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ.3022 แยกทล.315 – บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.8/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านจงสวัสดิ์ ถนนเลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.9/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกท่าช้าง ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.10/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านการเคหะ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.11/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกถนนเกาะแขก - หมู่บ้านจงสวัสด์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการ 10 ม.ค. 2563