จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.1/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2 ดำเนินการ 4 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-002/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 4 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางบ้านคำนางรวย หมู่ 3,7 และ 10 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาธัญบุรี 1/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา บริเวณหมู่บ้านแสงอานนท์ หมู่ 13 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2563 งานทางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.พรีวิชั่นเรียลเอสเตท ดำเนินการ 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ 1/2563 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ดำเนินการ 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-001/2563 จัดซื้อปูนขาว จำนวน 690 เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/ 1 /2563 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว ม.1, บ้านโนนเขวา ม.9 และบ้านบึงสวาง ม.11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) ดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.90/2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.5/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/620001111 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 1) หมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 2/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดสุวรรณคีรี และซอยต้นเหรียง เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดำเนินการ 26 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.85/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห 86/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.89/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.88/2562 งานประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลหนองบอนแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.87/2562 ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.84/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพะเยา 5/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-59/2562 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-58/2562 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/96/2562 จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตรา สัญลักษณ์ กปภ. ครั้งที่ 2 ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/95/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาล เมืองผักไห่ บริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/86/2562 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 16,632.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 786.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/87/2562 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร จำนวน 8 คน ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) (ตั้งแต่เดือน พ.ย.62 ถึง ก.ย.63) ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานว่าท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 24 ก.ย. 2562