จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/17/2561 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเชียงใหม่ ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2561 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำปาง ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 2/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง 3/2561 จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่สาย 3/2561 โครงการงานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล DMA กปภ.สาขาแม่สาย ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 1/2561 งานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/16/2561 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง ดำเนินการ 23 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 22 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 15/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดนัำเข้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 4 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 22 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาปทุมธานี 3/2561 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ดำเนินการ 14 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ บริษัท แพทโก้ แพลตินั่ม จำกัด โครงการวิคทอเรียการ์เด้นวิลล์ เฟส 2 บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ดำเนินการ 13 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 49/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 12 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4/24/2561 จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน 181,420 กิโลกรัม ดำเนินการ 9 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 48/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเก่าซอย 6 และ อบต.บ้านใหม่ 	 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 9 มี.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.14/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเส้นท่อ กปภ. สาขาสุโขทัย (แม่ข่าย - น.ทุ่งหลวง - น.บ้านด่านลานหอย) อำเภอเมือง - คีรีมาศ - บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 8 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา กม.ที่ ๓๗+๔๐๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ดำเนินการ 7 ก.พ. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.11/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนตัดใหม่สาย ง-จ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 ม.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ต้นกล้าเชียงใหม่-ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ดำเนินการ 17 ม.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 15 ม.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 26 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาชัยนาท บ.1/2561 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นอาคารของนายสุรินทร์ กาวถิ่นภู บ้านเลขที่ 581 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.6/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก่ง หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2560
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.7/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแหลมพิกุล หมู่ 11 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ดำเนินการ 8 ธ.ค. 2560
กปภ. สาขาเกาะคา 60127061388 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2560