จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 54/2561 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/03/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 57/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ดำเนินการ 5 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/02/2561 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน ดำเนินการ 5 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 6/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 4 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/28/2561 รถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครพนม 1/2561 โครงการติดตั้งและวางท่อ บริษัท เอส พร็อพเพอร์ตีี้ 2560 จำกัด สำหรับโฉนดเลขที่ 94217 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กปภ.ข.๙ จำนวน ๑๕ รายการ ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.09/2561 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิต บริเวณ สถานีจ่ายน้ำ และสถานีสูบน้ำดิบ จำนวน9 คน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.08/2561 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ และงานบริการฯ จำนวน 16 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 6 เดือน ดำเนินการ 3 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 22/2561 จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 180,000 กิโลกรัม ดำเนินการ 2 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 55/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.หนองดินแดง และ ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 2 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลในโรงซ่อมบำรุง กปภ.ข.๙ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2561
กองจัดหา กจห.20/2561 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการ 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาชุมพร 1/2561 ก่อสร้าง จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราว หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 29 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.สาขาสังขะ/1/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนิคมสายเอก หมู่ที่ 7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ดำเนินการ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 3/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาสันกำแพง 2/2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง ดำเนินการ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง 154/2561 จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดำเนินการ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 2/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยประสงค์ดี-ท่าช้าง ถึงบ้านนางปรางทอง จันทร์พันธ์โสม หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 28 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเถิน 01/2561 จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง ดำเนินการ 27 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาปากท่อ 01/2561 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณอาคารและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดำเนินการ 26 มี.ค. 2561