จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.35/2561 จ้างบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.34/2561 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A๐ จำนวน 6 เครื่อง ดำเนินการ 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 67/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณซอยคลองมะเดื่อ6 (ซอยค่ายกำแพงเพชรฯ) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดำเนินการ 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 76/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี - เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 77/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๕+๒๔๕.๔๗๙ (ตอน ๑๔ – ๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 78/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๓+๔๗๕.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 64/2561 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ประจวบอินเตอร์เทรด โครงการหัวหิน แกรนด์ ฮิลล์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.33/2561 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งประปาเข้า โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 65/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านพรชัย ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสตึก กปภ.สาขาสตึก 2/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพนทอง หมู่ 3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 61057264294 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๔+๔๙๖.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 23 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.17/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟ (ชัยพฤกษ์-ห้วยใหญ่) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 23 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2561 โครงการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอของ กปภ.สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) ดำเนินการ 22 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-021/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาตราด ดำเนินการ 22 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.2/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตู้DMA8-วัดประทุมฯ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ดำเนินการ 22 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 61057287644 จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 300,000 กิโลกรัม ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 12/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร 2) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 3/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT จำนวน 2 จุด ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนลำปำ-พัทลุง ระหว่าง กม.2+682 และ กม.2+762 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีสะเกษ กปภ.ส.ศก./2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 10/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2561 งานย้ายแนวท่อประปา ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองบางใหญ่ ตั้งแต่ปากคลองที่เชื่อมกับคลองมะขามเตี้ยถึงสะพานถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ถาวร) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/74/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับที่ว่าการอำเภอปากพลี บริเวณ หมู่ที่ ๓ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี และเทศบาล ๑๖ สายหนองรี อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.9/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561