จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริเวณ หมู่ ๕ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโชคชัย 1/2561 จ้างเหมางานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการเปี่ยมสิริ หมู่ 12 ตำบลโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2561 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ – แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2561 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข..5/20/2561 งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก สถานีเพิ่มแรงดันมหาราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท้ายเหมือง 1/2561 จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณซอยหลังป้อมตำรวจท่านุ่น ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา กปภ.สาขานครราชสีมา/7/2561 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ซีพี ดีเวลล็อพเมนท์ (โครงการหมู่บ้านคลิสตัลโฮม2) หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 01/2561 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชั่วคราว สถานีสูบน้ำดิบวัดกกสับใน การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา 6/2561 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ทัช พลัส พร๊อพเพอรืตี้ (โครงการหมู่บ้านยเดอะวิช) ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 12/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ บริเวณ หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อเสริมแรงดันน้ำไปยังโซน DMA 06 (ถนนตรัง-ปะเหลียน) ถนนมหาราช ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/19/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขต ทม.สตูล , ทต.คลองขุด และอบต.ตำมะลัง ต.พิมาน , ต.คลองขุด , ตำบลตำมะลัง , ถ.ติรสถิตย์ และ ถ.เรืองฤทธิ์จรูญ ซอย 9 อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 9/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายอภิสิทธิ์ ธนินทรานนท์ ซ.ประชาอุทิศ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านร่องจ้อง ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเขมราฐ กปภ.สาขาเขมราฐ 4/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนวัดศรีโพธิ์ชัย ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.37/2561 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail and Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.36/2561 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/32/2561 ซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ดำเนินการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสีคิ้ว 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 11/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณหมู่ที่ 12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/31/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนา ม.8 บ้านเม็ก ม.13 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2561 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 66/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยตรงที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ 6 ถึง คลองชลประทานก่อนถึงหมู่บ้านกระเจา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/79/2561 งานก่อสร้างสะพานและถนนทางเชื่อมพื้นที่สาธารณะหนองลาดตะเพียน ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561