จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ถ.สายกาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 68/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.1, ม.12 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2561 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.05/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านน้อย หมู่ 2 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2561 งานซ่อมแซมหม้อกรองน้ำ โรงกรองขนาด 700 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.40/2561 จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 69/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านดอนตะกู ม.1 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/88/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ระหว่าง กม. ๒๔+๑๕๐.๐๐๐ - กม. ๒๖+๓๓๘.๐๐๐ (ด้านขวาทาง) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขากุยบุรี 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนซอยสหมิตร ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 ดำเนินการ 12 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/34/2561 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวง ชนบท ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง ดำเนินการ 12 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.38/2561 จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ถนนลพบุรีราเมศวร์ จากคลอง ร.1 ถึง กม 5+650 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 12 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/87/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านแสงทอง ส่วนที่ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค. 5/2561 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำให้ อบต.หนองแหน จำนวน ๙ โครงการ บริเวณ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๒ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/24/2561 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite  Solution)  จำนวน ๕๗๖,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 71/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/86/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านแสงทอง ส่วนที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา 8/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบริเวณสระเก็บน้ำโนนไม้แดง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/84/2561 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว CLASS C และมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2561 งานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่องจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเต็กเฮง หมู่ที่ ๒ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อและวางท่อเสริมแรงดัน พื้นที่เทศบาลตำบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเศรษฐสัมพันธ์ (จากสามแยกถนนริมคลองระพีพัฒน์ถึงวัดหนองจรเข้) ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข. 2/81/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณท่อข้ามทางรถไฟมวกเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561